Hyfforddiant sgiliau digidol ar gyfer haf 2020
​ 21/04/2020
 
 
Mae amserlen hyfforddiant TG yr haf yn cynnig dull hyblyg o ddatblygu sgiliau digidol perthnasol y mae cyflogwyr yn eu ceisio ac sy'n werthfawr yn eich rôl swydd, astudiaethau neu ymchwil ym Met Caerdydd.

Bydd ein cyrsiau Arbenigol Microsoft Office poblogaidd ar gyfer Excel, PowerPoint ac Outlook a chwrs Hanfodion Dylunio Gwe Gysylltiol Technoleg Microsoft yn rhedeg fel cyrsiau e-ddysgu hyblyg. Bydd gan ddysgwyr fynediad at yr holl adnoddau sydd eu hangen i ddatblygu eu sgiliau, a byddant yn cael cyfle i sefyll arholiad ac ennill cymhwyster swyddogol Microsoft a bathodyn digidol i brofi eu sgiliau.

Rydym hefyd yn gyffrous i gyhoeddi y bydd myfyrwyr a staff, am gyfnod cyfyngedig, yn gallu cyrchu deuddeg cwrs Microsoft Technology Associate sy'n arwain at gymhwyster MTA. Mae'r cyrsiau hyn yn ymdrin ag ystod o sgiliau technegol: rhaglennu - Javascript, Python a Java, theori ac ymarfer cronfa ddata, diogelwch, rhwydweithio a mwy. Maen nhw'n gyfle gwych i ddysgu sgiliau newydd a phrofi i gyflogwyr bod gennych chi allu technegol gref.

Mae Microsoft Teams - y platfform cyfathrebu a chydweithio digidol - wedi dod yn rhan annatod o weithrediad y brifysgol, fel y mae wedi digwydd i lawer o sectorau eraill ledled y byd. Mae ein Timau a'n gweminarau cyfathrebu digidol yn archwilio sut i ddefnyddio Teams yn effeithiol ar gyfer cyfathrebu "dolen fewnol" - cyfathrebu o ddydd i ddydd, cydweithredu ac addysgu o bell gyda chydweithwyr a myfyrwyr - a sut i ddefnyddio ei gymar, Yammer, ar gyfer cyfathrebu "dolen allanol" - cysylltu'n ehangach ar draws y brifysgol.

Ewch i wefan Hyfforddiant TG i gael manylion llawn ac i gofrestru.

 Content Query