Cymorth Ymchwil
Cytundebau MA
Figshare


Mae gwasanaethau llyfrgell yn cynnig cefnogaeth i ymchwil ac ymchwilwyr ym Met Caerdydd mewn sawl ffordd - edrychwch ar ein dewislen a gadewch i ni wybod a hoffech gael mwy o wybodaeth neu fanylion pellach. Am help neu gyngor, gallwch gysylltu â Mark Lester (Llyfrgellydd Ymchwil) trwy e-bostio researchlib@cardiffmet.ac.uk.


Ein llwyfannau ar gyfer ymchwil ym Met Caerdydd

Rydym hefyd wedi lansio platfform newydd ar gyfer ymchwil ym Met Caerdydd - gallwch ddarganfod llawer mwy ar ein tudalen figshare.


Elfennau Ymchwil ac Ymchwilwyr

Rydym yn falch iawn o lansio set newydd o hyfforddiant ar gyfer ymchwil ac ymchwilwyr ym Met Caerdydd. Gall y rhain fod o ddiddordeb i unrhyw fyfyriwr ond fe'u hanelir yn arbennig at fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig ac unrhyw un sy'n ymwneud â gwneud ymchwil a gwaith cysylltiedig.

Bydd ein holl sesiynau gweithdy yn para o gwmpas 45 munud i 1 awr ac yn cael eu cynnal trwy Teams - bydd ychydig o gyfranogiad a digon o gyfle i drafod a chwestiynau.

Cymerwch olwg ar yr hyn rydym yn ei gynnig.Cytundebau Cyhoeddi Mynediad Agored

Mae Gwasanaethau Llyfrgell bob amser yn chwilio am fwy o ffyrdd i gefnogi ymchwil ym Met Caerdydd ac rydym yn falch iawn o gyhoeddi rhai llwybrau newydd ar gyfer cyhoeddi mynediad agored. Mae hyn yn ategu ein cefnogaeth bresennol ar gyfer mynediad agored ac yn adeiladu ar ein huchelgais i chwarae ein rhan wrth helpu i rannu'r gwaith sy'n digwydd yn y Brifysgol.

Fel y gŵyr awduron ac ymchwilwyr, gall cyhoeddi mynediad agored (MA) mewn cyfnodolion fod yn ddrud trwy'r hyn y mae cyhoeddwyr yn ei alw'n daliadau cyhoeddi Erthygl (APCs yn fyr). Er mwyn helpu gyda'r costau hyn rydym wedi bod yn gweithio gyda Jisc a'r sector ehangach ar yr hyn a elwir yn gytundebau trosiannol.


Gallwch ddarganfod mwy am y cytundebau ar ein tudalen Cytundebau Cyhoeddi Mynediad Agored.