Eich Llyfrgellydd Academaidd

Mae gan y gwasanaeth llyfrgell dîm o Lyfrgellwyr Academaidd ymroddedig a all roi cyngor a chefnogaeth i chi.

Gallwn eich helpu i: 

  • Chwilio am gyfnodolion ac adnoddau academaidd o ansawdd da a dod o hyd iddynt

  • Dewis adnoddau rhyngrwyd pwnc-benodol

  • Arbed amser trwy gael y gorau o'r adnoddau sydd ar gael

  • Gallwn eich helpu ar sail un i un ar amser sy'n addas i chi, naill ai wyneb yn wyneb, dros y ffôn neu drwy e-bost.

Archebu Apwyntiad Ar-Lein


Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd

Ysgol Reoli

Ysgol Dechnolegau


Jamie FinchSarah Nicholas a Riitta Siekkinen

(mae Jamie hefyd yn Llyfrgellydd Rhyngwladol)


Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd  

Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol

Jane BrownRebecca Evans and Wendy Smith