Canllawiau Pwnc

Mae gan y gwasanaeth llyfrgell dîm o Lyfrgellwyr Academaidd ymroddedig a all roi cyngor a chefnogaeth i chi.

Gallwn eich helpu i: 

  • Chwilio am a dod o hyd i gyfnodolion ac adnoddau academaidd o ansawdd da

  • Dewis adnoddau rhyngrwyd pwnc-benodol

  • Arbed amser trwy gael y gorau o'r adnoddau sydd ar gael

  • Gallwn eich helpu ar sail un i un ar amser sy'n addas i chi, naill ai wyneb yn wyneb, dros y ffôn neu drwy e-bost.

Cymerwch gip ar y canllawiau ar gyfer eich Ysgol: