Hyfforddiant Llyfrgell
Mae Gwasanaethau Llyfrgell yn darparu ystod eang o hyfforddiant sydd wedi'i gynllunio i'ch helpu chi i gael y gorau o'n hadnoddau.
 
  • Mae sesiynau galw heibio yn cael eu hamserlennu'n rheolaidd pe bai angen cyngor adnoddau cyffredinol arnoch gan unrhyw un o'n Llyfrgellwyr Academaidd

  • Edrychwch ar ein fideos cymorth cyflym MetFlix gan y Gwasanaethau Llyfrgell a TG

  • Gallwch drefnu sesiynau unigol gyda'r Llyfrgellydd Academaidd​ ar gyfer eich Ysgol os oes angen gwybodaeth bwrpasol benodol arnoch chi

Rydym hefyd yn cyflwyno nifer o gyrsiau hyfforddi trwy gydol y flwyddyn. Isod fe welwch ragor o wybodaeth am y cyrsiau sydd ar gael. Cysylltwch â ni os oes angen mwy o help a chyngor arnoch.

Gweminarau a Gweithdau Ymarfer Academaidd

Unwaith eto rydym yn cynnal ein gweithdai ymarfer academaidd ar-lein poblogaidd i'ch helpu gyda'ch astudiaethau. Byddant yn eich tywys trwy rai sgiliau llyfrgell sylfaenol ac ymlaen i gynhyrchu ysgrifennu beirniadol. Ychwanegir digwyddiadau pellach wrth i ni symud trwy'r flwyddyn academaidd, ond i archebu'r rhai sydd ar gael ar hyn o bryd, ewch i MetHub, lle mae sesiynau wedi'u rhestru o dan 'Gweithdy / darlith Gyffredinol' neu chwiliwch amdanynt o fewn 'Digwyddiadau' yn ôl teitl, neu ddefnyddiwch ‘Gweithdy Llyfrgell'.

Dysgu yn y Brifysgol: sut mae astudio ar lefel addysg uwch?

Bod yn Feirniadol: gwneud defnydd effeithiol o ffynonellau academaidd

Diffinio ysgrifennu academaidd: beth ydyw a sut ydych chi'n dechrau ei wneud?

Cyfeirio: pam ei fod yn bwysig a sut ydych chi'n ei wneud?

ChwilioMet Sylfaenol ar gyfer dod o hyd i ffynonellau o ansawdd

Sut i werthuso gwybodaeth

*Newydd* Cyflwyniad i Chwilio Llenyddiaeth

*Newydd* Offer rheoli cyfeiriadau: beth ydyn nhw a sut allan nhw eich helpu chi?

Bibliometreg ar gyfer ymchwilwyr

I gael mwy o wybodaeth am y gweithdai ar-lein hyn, gan gynnwys dolenni i MetHub i'w harchebu, ewch i'n tudalennau sgiliau academaidd.