Llyrgell Electronig

Sut i gael gafael ar adnoddau drwy'r Llyfrgell Electronig

I ddarganfod pa e-lyfrau ac e-gylchgronnau sydd gennym yn ein casgliad, defnyddiwch MetSearch. Am fynediad di-dor i adnoddau, peidiwch ag anghofio 'Mewngofnodi' i MetSearch (gweler y gornel dde uchaf). 

Nid yw popeth yn cael ei ddangos gan ddefnyddio MetSearch, er enghraifft ystadegau a gwybodaeth gyfreithiol, felly edrychwch ar ein cyfeiriadur Cronfa Ddata A i Z i weld rhestr gyflawn o'r holl adnoddau y mae'r Gwasanaethau Llyfrgell yn talu amdanynt.  Mae'n bosibl hidlo'r cyfeiriadur yn ôl pwnc a math o ddeunydd.

Dod o hyd i e-lyfrau

Mae e-lyfrau ar gael drwy'r cronfeydd data hyn yn ein casgliad.  Fe'ch cynghorir i ddefnyddio MetSearch a hidlo'r canlyniadau yn ôl Mynediad Ar-lein a Math o Adnodd i nodi e-lyfrau.

Mae'n bosibl lawrlwytho e-lyfrau a'u darllen all-lein.  Gallwch lawrlwytho penodau ac arbed fel PDF neu lawrlwytho'r llyfr cyfan am gyfnod cyfyngedig gan ddefnyddio meddalwedd Adobe Digital Editions.  Gweler ein canllaw manwl i ddefnyddwyr am ragor o arweiniad ar sut i wneud hyn.

Dod o hyd i e-gylchgronnau

Mae e-gylchgronnau ar gael drwy'r cronfeydd data hyn yn ein casgliad.  Fe'ch cynghorir i ddefnyddio MetSearch a hidlo'r canlyniadau yn ôl Mynediad Ar-lein a Math o Adnodd i nodi e-gylchgronnau.    Mae'n bosibl lawrlwytho e-gylchgronnau a darllen all-lein.  Yn y rhan fwyaf o achosion gallwch arbed erthygl fel PDF.