Casgliadau

Mae gwasanaethau llyfrgell yn cynnig mynediad i lawer o wahanol gasgliadau a mannau dysgu. Rydyn ni’n defnyddio’r Polisi Datblygu Casgliadau  a’r Polisi Rhestrau Darllen i reoli’r casgliadau hyn. 

Cysylltwch â ni i gael mwy o wybodaeth.


Casgliadau Arbennig

Mae'r casgliadau arbennig yn ymwneud â gwahanol feysydd astudio yn Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd, Ysgol Addysg Caerdydd ac Ysgol Gwyddorau Iechyd Caerdydd a bydd ganddynt ddiddordeb hefyd yn y brifysgol a'r gymuned ehangach. Maent yn cael eu cadw ar wahân i'r prif gasgliadau llyfrau a chyfnodolion.

Isod fe welwch gyflwyniadau byr i'r rhain.

 

Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd

Casgliad Llyfrau Artistiaid

Casgliad cynyddol o dros 500 o lyfrau artistiaid yn dyddio o'r 1960au. Mae rhai yn ddarnau unigryw tra bod eraill yn argraffiadau cyfyngedig a grëwyd gan yr artistiaid. Mae'r Casgliad yn dangos ehangder a dyfnder y genre llyfrau artistiaid ac mae peth o’r deunydd o arwyddocâd cenedlaethol a rhyngwladol.

Casgliad Cerameg

Mae'r Casgliad yn cynnwys catalogau arddangosfeydd cenedlaethol a rhyngwladol, papurau cynhadledd ac ymchwil, cyfweliadau â ceramegwyr, deunyddiau hyrwyddo, pamffledi, prosbectysau, monograffau a chyhoeddiadau ymchwil blaenllaw ym maes cerameg. Yn cael ei gadw yn y Casgliad Cerameg, o arwyddocâd arbennig mae The Rackham Collection - casgliad o dros 70 o lyfrau a ysgrifennwyd neu a olygwyd gan Bernard Rackham (Ceidwad yr Adran Cerameg yn Amgueddfa Victoria ac Albert 1914-1938), ynghyd â llyfrau o'i gasgliad personol ac effemera cysylltiedig fel llythyrau a llyfrau nodiadau, a roddwyd i'r brifysgol gan deulu Rackham.

Casgliad Sleidiau

Mae'r casgliad sleidiau yn cynrychioli hanes Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd trwy ymgorffori sleidiau o arddangosfeydd CSAD yn y gorffennol, gwaith staff a myfyrwyr, yn ogystal ag artistiaid a phenseiri amlwg o Gymru. Prynwyd y sleidiau neu fe'u gwnaed i archebu er mwyn i ddarlithwyr a myfyrwyr eu defnyddio mewn darlithoedd a seminarau o'r 1970au tan 2010.  Nid oes unrhyw sleidiau newydd yn cael eu gwneud bellach.


Ysgol Addysg Caerdydd

Profiad Ysgol

Mae'r Casgliad Profiad Ysgol yn cynnwys llyfrau, adnoddau a CDs i blant rhwng 3-16 oed. Mae ar gyfer myfyrwyr sy'n astudio ar gyrsiau addysg gychwynnol i athrawon yn bennaf ond mae'n agored i holl staff a myfyrwyr Met Caerdydd.

Y Casgliad Cymreig

Mae gennym ystafell Casgliad Cymreig yng Nghyncoed ble mae llyfrau Cymraeg i’w cael. Mae'r casgliad yn cynnwys deunyddiau sy'n gysylltiedig â Chymru yn gyffredinol, ond hefyd deunyddiau sy'n gysylltiedig ag addysgu yng Nghymru.

 

Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd

Arfer Clinigol

Mae gan y Casgliad Ymarfer Clinigol yn Llandaf ystod o eitemau sy'n ymwneud â gwyddorau iechyd cymhwysol. Ymhlith yr eitemau mae llawlyfrau therapi, pecynnau adnoddau llais a chyfathrebu a datblygu lleferydd yn benodol ar gyfer Therapi Lleferydd ac Iaith.