Mynediad Agored

Mae dros 500 o gyfrifiaduron mynediad agored ym Met Caerdydd i chi eu defnyddio ac mae'r mwyafrif o'r rhain yn Ystafelloedd TG ein Canolfan Ddysgu.  Yma fe welwch gymysgedd o gyfrifiaduron Windows a chyfrifiaduron Apple iMAC, a’r cyfan yn rhedeg Windows 10 Education a Microsoft Office 2016.  Mae gan y rhan fwyaf o’r cyfrifiaduron iMAC broses gychwyn ddeuol fel y gallwch ddewis rhwng Windows 10 neu MacOS High Sierra cyn mewngofnodi. 

Mae pob cyfrifiadur mynediad agored yn cysylltu â chiw argraffu canolog y Prifysgolion fel y gallwch ryddhau eich deunydd argraffu o unrhyw leoliad a dewis argraffu mewn du a gwyn neu liw.  Mae gan bob canolfan ddyfeisiau aml-swyddogaeth sy'n argraffu A3 ac A4 a gallant hefyd sganio a chopïo. 

Mae modd defnyddio Wi-fi ym mhob un o’n Canolfannau Dysgu a'n hardaloedd Mynediad Agored ac mae cysylltu â'r rhwydwaith diwifr yn hanfodol i'r rhai sy'n dymuno gweithio ar eu gliniaduron personol neu bori trwy'r we o'u dyfais symudol.  Mae cyfleusterau sganio ar hyd a lled y Ganolfan Ddysgu a gallwch hyd yn oed gysylltu eich gliniaduron personol â'n sgriniau LCD os hoffech weithio mewn grwpiau ar gyflwyniad neu waith prosiect.

Edrychwch ar y cyfarpar sydd ar gael ym mhob campws isod ac edrychwch ar y cyfrifiaduron personol sydd ar gael ar hyn o bryd yma .

Yn Llandaf, mae dros 140 o weithfannau yn y brif ystafell TG sydd ym Mharth 2 y Ganolfan Ddysgu.  Mae'r ystafell hon wedi'i disgrifio fel 'calon y campws' ac mae'n ganolog i brofiad dysgu'r myfyriwr.  Rydym wedi cyfuno maint â mannau cymdeithasol ledled y ganolfan ddysgu ac yn arbennig yn yr ystafell TG.  Mae gennym gymysgedd o systemau gweithredu Windows ac OSX a gweithfannau Bwrdd Gwaith ac iMAC. 

Mae gennym hefyd nifer o weithfannau yn y gynteddfa i gael mynediad cyflym a hawdd i'r rhyngrwyd ac E-bost pan fyddwch rhwng darlithoedd ac ati.

Llawr Daear Cynteddfa Parth 1

 • Ar gael 24 awr
 • Ystafell Astudio L0.02 gyda 4 cyfrifiadur personol a sgrin ar y wal
 • Lab cyfrifiadurol y tu allan i oriau (L0.03)

Llawr Daear Parth 1

Ar gael 24 awr

Cymysgedd o iMACS a chyfrifiaduron personol

Gweithfannau i unigolion a grwpiauLlawr Daear Parth 1

 • Man Dysgu Fodern (L1.04)
 • Cymysgedd o iMACS a Chyfrifiaduron Personol
 • Gweithfannau i unigolion a grwpiau

2il Lawr Parth 1

 • 11 o gyfrifiaduron bwrdd gwaith mynediad agored

Llawr 1af Parth 2 - Ystafell TG

 • 140+ o gyfrifiaduron personol bwrdd gwaith mynediad agored
 • 25 cyfrifiadur personol Apple iMAC gydag Windows 10 a MacOS (proses gychwyn ddeuol)
 • 4 Ystafell Addysgu a ddefnyddir hefyd ar gyfer Mynediad Agored
  • T1.03, 24 cyfrifiadur personol bwrdd gwaith
  • T1.04, 18 cyfrifiadur personol bwrdd gwaith
  • T1.10, 24 cyfrifiadur personol bwrdd gwaith
  • T1.11, 24 cyfrifiadur personol bwrdd gwaith
 • 2 Ystafell Astudio gyda chyfrifiadur personol bwrdd gwaith ym mhob ystafell
 • Ardal gwaith grŵp gyda seddau cyfforddus
 • Desg Gymorth Dechnoleg

2il Lawr Parth 3

 • 20 o gyfrifiaduron personol bwrdd gwaith mynediad agored
 • Ystafell Hyfforddi Staff gyda 9 cyfrifiadur personol bwrdd gwaith
 • Ystafell Hyfforddi Myfyrwyr gyda 17 cyfrifiadur personol bwrdd gwaith

3ydd Llawr Parth 3

 • Cyfrifiaduron personol bwrdd gwaith Mynediad Agored

 

N2.02, CSAD

Y tu allan i'r Ganolfan Ddysgu mae gennym N2.02 sydd yn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd.  Mae hon yn ystafell fawr wedi'i rhannu rhwng addysgu a mynediad agored.  Mae'r ystafell hon ar gael tan 7pm (hanner nos trwy gytundeb) ac mae ganddi 22 o iMacs mynediad agored ac 17 ar gyfer addysgu (tua 40 i gyd).

Mae croeso i bob myfyriwr ddefnyddio'r cyfleuster hwn yn enwedig gyda'r nos a / neu ar benwythnosau pan mae'r ystafell y tu allan i oriau yn cael ei defnyddio'n helaeth.  Gellir cael rhagor o wybodaeth am oriau agor yma.