Ynglŷn â'r Canolfannau

Mae Canolfannau Dysgu Met Caerdydd yn cyfuno sgiliau, gwasanaethau ac adnoddau llyfrgell, TG ac academaidd i ddarparu un lleoliad cyfleus ar gyfer astudio.

Mae ein canolfannau, sy’n cynnwys cymorth ac arweiniad proffesiynol, ardaloedd astudio llawn cyfarpar a mynediad at ystod eang o adnoddau dysgu a chyfleusterau TG, ar gael i bawb. 

Cynllunio ymweliad? Rydym ar agor 7 niwrnod yr wythnos yn ystod y tymor ond edrychwch ar ein Horiau Agor i gael rhagor o wybodaeth.