Eich Technoleg

Yn dilyn ymlaen o'r rhaglen “Amgylchedd Bwrdd Gwaith Modern” (MDE), mae “Eich Technoleg” yn mapio datblygiadau technolegol ym Met Caerdydd, a fydd yn caniatáu i chi ddefnyddio technoleg mewn ffyrdd sy'n gweithio i chi. 

Yma fe welwch fanylion y themâu allweddol a nodwyd yn ystod yr ymgynghoriad map ffordd, a digwyddiadau wedi'u cynllunio i rannu, trafod a siapio datblygiadau posibl. 

Ymunwch ag Eich cymuned Dechnoleg a dilynwch y sgwrs ar Yammer


 


 

YT2019.png

Ymunwch â'r gymuned a dilynwch y sgwrs Yammer yma


Croeso

Fideo byr yn egluro beth yw pwrpas cymuned Eich Technoleg. 

Gwyliwch yma  

YourTech T.V.

Gwella gwaith ac astudio trwy dechnolegau newydd. 

Archwiliwch yma 

Yammer

​Y lle i siarad â phobl o'r un anian.

Trafodwch yma 

Y Map Ffordd

​Dyfodol Eich Technoleg ym Met Caerdydd

Darllenwch yma

Dyddiadau allweddol

Arddangosfa Haf Eich Technoleg 2019 
Dydd Mawrth 25 Mehefin, 10am i 4pm 
Canolfan Addysgu Llandaf.