Meddalwedd Myfyrwyr Met Caerdydd

Croeso i'n tudalen Meddalwedd Myfyrwyr. 

Mae adran TG Caerdydd yn dod o hyd i lawer o becynnau meddalwedd i fyfyrwyr eu defnyddio ar y cyfrifiaduron personol a Mac yn y Brifysgol. Gweler isod am restr lawn. 


 • Adobe Creative Cloud, (Acrobat, Acrobat Distiller, After Effects, Audtition CC 2015, Bridge, Character Animator (preview), Dreamweaver CC 2015, Edge, Edge Code CC preview, Edge Reflow, Fireworks CS6, Flash Builder 4.7, Illustrator CC 2015, InCopy 2015, Lightroom, Media Encoder, Muse, Photoshop, Premiere Pro, Scout CC, SpeedGrade CC 2015, Flash Prof CS6)
 • Internet Explorer 11
 • Chrome
 • Symantec Endpoint Client 12.1.5
 • Office 2016
 • Project 2013
 • Visio 2016
 • 7 Zip
 • Adobe Reader, Shockwave, Flash
 • Media Players
 • Quicktime
 • DivX
 • Movie Maker
 • SPSS 23
 • Minitab 17
 • Java ( Online )
 • Cysgliad ( Welsh Spell Checker )
 • Claro Read 6.5.2
 • Mind View 6​
 • Paint.NET
 • Google Chrome
 • Audacity
 • Hotpotato
 • Graphviz
 • C free
 • Filezilla ( Online )
 • EPI Data Analysis
 • Endnote x


Gosodiadau Meddalwedd CSM Penodol (yn cael eu hadeiladu oni bai fod stafell benodol yn cael ei henwi) 

 

 • Grass 6.4.4.1
 • Postgres with PostGIS Extension
 • Phython
 • Apanta Studio
 • Django Project
 • Mongo DB
 • Apache Mahout
 • Weka
 • Gpower 
 • Visual Studio 2012 Ultimate
 • Java DK 7 with Netbeans 7.3.1
 • Eclipse 4.2.2 Juno
 • Cygwin Terminal
 • Emacs
 • Geany
 • Notepad ++
 • R
 • Greenfoot
 • BlueJ
 • Adobe Air
 • Scratch V1.0 & V2.0
 • MinGw
 • SQL Express 2008
 • SQL Server Tools
 • Visual Studio Express 2010 Phone Software
 • Visual Basic Express 2010
 
Arall 
​​
 • Sage 2014
 • Nvivo 11  (Llandaff O1.19, O2.19 & L0.03, T1.03, T1.04, T1.10 & T1.11)
 • Neurosolutions (Llandaff T1.03, O1.19)
 
Gosodiadau Meddalwedd Penodol yr Ysgol Chwaraeon​ 

 

 • Snap 11 ( Cyncoed B101 & B110 )
 
Gosodiadau Penodol yr Ysgol Addysg 

 

 • Activ Board Software (Ystafelloedd Dysgu Cyncoed)
 • Smart Board Software (Ystafelloedd Dysgu Cyncoed)
 • Photo Story 3 ( Cyncoed B110 )
 
Meddalwedd sy’n cael ei Wthio Allan drwy SCCM  

 

 • SPSS Modeller (Llandaf O119 & O219 )
 • Eviews (Llandaf O119 & O219 )
 • PowerPivotPro to (Llandaf L003)
 • QlikView to (Llandaf T222A)
 • Chasys Draw (Llandaf T222B)