Prynu
Croeso i dudalennau prynu Met Caerdydd. Yma fe welwch wybodaeth am y gwahanol fathau o offer TG y gellir eu prynu trwy ein cyflenwyr cyfredol. 
 
Os oes gennych unrhyw ymholiadau, neu os ydych ond yn chwilio am ychydig o gyngor ar ba fath o offer sydd orau ar gyfer eich anghenion TG chi, yna cysylltwch â'r Ddesg Gymorth TG un o'r ddau ganlynol:  

​ ​

Ar gyfer unrhyw gyfluniadau penodol neu uwchraddiadau i galedwedd sy'n bodoli eisoes, cysylltwch â'r Ddesg Gymorth TG fel y gallwn eich helpu ymhellach. 

I archebu ffôn symudol, e-bostiwch y Ddesg Gymorth TG gyda manylion y ffôn, cymeradwyaeth y rheolwyr a’r cod cyllideb. 

Ar hyn o bryd mae Met Caerdydd yn cefnogi Cytundeb NDNA, ac fel rhan o'r cytundeb hwn mae’r cyflenwyr i gyd yn rhoi gostyngiadau ar bryniannau gan staff a myfyrwyr. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â'r Ddesg Gymorth TG. 

Cyfrifiaduron Pen Desg

Ein cyflenwr cyfrifiaduron pen desg cyfredol yw Stone. Isod mae ein hystod gyfredol a argymhellir at ddefnydd staff Met Caerdydd. I drafod unrhyw ofynion caledwedd penodol, cysylltwch â'r Ddesg Gymorth TG. Am brisiau ac opsiynau uwchraddio cyfredol, gweler Porth Stone.


Cyfrifiadur Pen Desg Lefel Mynediad

Picture of Desktop PC

 

 • Intel Core i3-8100 3.60GHz Processor
 • 8GB RAM
 • 250GB Solid State Drive
 • Gwarant 5 Mlynedd ar y Safle
I gael manyleb llawn a phrisiau, cliciwch yma.


Cyfrifiadur Pen Desg Arferol 

Picture of Desktop PC

 • Intel Core i5-8400 2.80GHz Processor
 • 8GB RAM
 • 250GB Solid State Drive
 • Gwarant 5 Mlynedd ar y Safle

I gael manyleb llawn a phrisiau, cliciwch yma


Cyfrifiadur Pen Desg Safon Uchel

Picture of Desktop PC

 • Intel Core i5-8500 3.00 GHz Processor
 • 16GB RAM
 • 250GB Solid State Drive
 • Gwarant 5 Mlynedd ar y Safle

I gael manyleb llawn a phrisiau, cliciwch yma.

Cyfrifiadur Pen Desg Bychan

Picture of Desktop PC
 • Intel Core i5-6400 2.70GHz Processor
 • 8GB RAM 
 • 256GB Solid State Drive 
 • Gwarant 5 Mlynedd ar y Safle

I gael manyleb llawn a phrisiau, cliciwch yma

Os oes angen unrhyw wybodaeth bellach arnoch neu os ydych am drafod dyfynbris personol, cysylltwch â'r Ddesg Gymorth TG.

 


Gliniaduron

Mae'n gliniaduron Dell ar gael i'w gweld a'i ffurfweddu o dudalennau Dell Premier. 

Mae'r mathau o liniaduron sy'n cael eu hargymell gan y Gwasanaethau Gwybodaeth yn bodloni gofynion y mwyafrif o defnyddwyr. Os oes gennych unrhyw ofynion penodol, yna cysylltwch â'r Ddesg Gymorth TG lle gall aelod o'r tîm eich cynorthwyo ymhellach. 

I fewngofnodi i dudalen Dell Premier, defnyddiwch yr enw defnyddiwr a'r cyfrinair isod:

Cliciwch yma i fynd i dudalennau Dell Premier

Cliciwch yma i fynd i Wybodaeth Mewngofnodi tudalennau Dell Premier 


Dell Latitude 3300 

dell3300.png

Mae'r Dell Latitude 3300 yn liniadur lefel mynediad ar gyfer tasgau bob dydd fel prosesu geiriau, mynediad i’r we ac e-bost. Mae gan y gliniadur brosesydd ‘eighth generation Intel Core i3’ a sgrin HD llawn 13.3 modfedd. I gael manyleb lawn, opsiynau uwchraddio a phrisiau – gweler dudalennau Dell Premier.


Dell Latitude 5400

dell5400.png

Y Dell Latitude 5400 yw'r gliniadur 14 modfedd safonol a argymhellir at ddefnydd staff Met Caerdydd. Mae gan y gliniadur brosesydd ‘eighth generation Intel Core i5’ a sgrin HD llawn 14 modfedd. I gael manyleb lawn, opsiynau uwchraddio a phrisiau – gweler dudalennau Dell Premier. 


Dell Latitude 5500

dell5500.png

Y Dell Latitude 5500 yw'r gliniadur 15 modfedd safonol a argymhellir at ddefnydd staff Met Caerdydd. Mae gan y gliniadur brosesydd ‘eighth generation Intel Core i5’ a sgrin HD llawn 15 modfedd. Mae'r manylion yr un fath â Dell Latitude 5400, heblaw bod y sgrin ychydig yn fwy. I gael manyleb lawn, opsiynau uwchraddio a phrisiau – gweler dudalennau Dell Premier. 


Dell Latitude 5300

dell5300.png

Mae'r Dell Latitude 5300 yn liniadur hynod o symudol a argymhellir ar gyfer staff sydd angen dyfais fach ysgafn. Mae gan y Dell 5300 sgrin HD 13.3 modfedd a phrosesydd ‘eighth generation Intel Core i5 ‘. 1.42kg yw pwysau cychwynnol y gliniadur. I gael manyleb lawn, opsiynau uwchraddio a phrisiau – gweler dudalennau Dell Premier. 


Dell Latitude 5300 2-in-1

dell53002-in-1.png

Mae'r fersiwn dau-yn-un o'r Dell Latitude yn darparu perfformiad y Dell 5300 ynghyd â sgrin gyffwrdd HD lawn. Gellir cylchdroi'r sgrin 180 gradd gan newid o liniadur traddodiadol i ddyfais dabled. I gael manyleb lawn, opsiynau uwchraddio a phrisiau – gweler dudalennau Dell Premier.


Dyfeisiau Apple

Cysylltwch â'r Ddesg Gymorth TG am brisiau dyfeisiau Apple.


Monitorau

Iiyama ProLite B2283HS 22inch Full HD Monitor

Picture of Monitor

 • Gellir amrywio’r uchder
 • Yn cefnogi VGA, HDMI a DisplayPort
 • Cydraniad 1920 x 1080 

I gael manyleb llawn a phrisiau, cliciwch yma. 


Iiyama ProLite B2483HS 24inch Full HD Monitor

Picture of Monitor

 • Gellir amrywio’r uchder
 • Yn cefnogi VGA, HDMI a DisplayPort
 • Cydraniad 1920 x 1080

I gael manyleb llawn a phrisiau, cliciwch yma.


Ffonau symudol

iPhone 8

iPhone Picture

 • Apple iOS
 • Storio 64GB hyd at 256GB 
 • Maint y sgrîn 4.7" 
 • Amser Siarad y Batri 14 awr 


iPhone 8 Plus

iPhone Picture

 • Apple iOS
 • Storio 64GB hyd at 256GB
 • Maint y sgrîn 5.5"
 • Amser Siarad y Batri 21 awr 


NODER: Nid ydym yn argymell ffonau Blackberry fel dyfeisiau gwaith. 

I gael mwy o wybodaeth a phrisiau’r modelau i gyd, cliciwch yma.


Offer TG i Fyfyrwyr

Pryniannau Myfyrwyr 

Mae’r Ddesg Gymorth TG yn hapus i gynorthwyo drwy gynghori ar yr offer TG mwyaf addas ar gyfer eich cwrs. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu os hoffech drafod gofynion TG, cysylltwch â’r Ddesg Gymorth TG


Myfyrwyr Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd 

Oherwydd y gofynion meddalwedd arbenigol ar gyfer rhai cyrsiau, rydym yn argymell bod myfyrwyr Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd yn ymgynghori â staff eu cwrs neu’n trafod eu gofynion â’r tîm TG cyn prynu offer TG. Gallwch gysylltu â’r tîm TG drwy Flwch Post Cyswllt YGDC neu drwy’r Ddesg Gymorth TG.