Cynghorwyr Cyswllt Ysgolion TG
Mae'r Cynghorwyr Cyswllt Ysgolion TG yn darparu arbenigedd pwrpasol ar gyfer ysgolion Met Caerdydd.  Maent yn cysylltu ynglŷn â materion meddalwedd, yn mynychu cyfarfodydd ysgol lle bo hynny'n briodol, ac yn sicrhau bod materion sy'n ymwneud â TG ar gyfer yr ysgol yn cael eu cynrychioli a'u gweithredu'n briodol.  Mae Swyddogion Cyswllt Ysgol  TG mewn cysylltiad agos â chynrychiolwyr ysgolion a chynrychiolwyr cyrsiau ac maent yno i wrando, cynnig cyngor a gwella'r profiad TG i staff a myfyrwyr yn y brifysgol. Gallwch ganfod pwy yw'ch Cynghorydd Cyswllt Ysgol TG isod. 

paul3.jpgFy enw i yw Paul Mugleston. Rwy'n un o dîm o Gynghorwyr TG sy'n gweithio yn y Canolfannau Dysgu yn Llandaf a Chyncoed. 

Yn fy rôl Cyswllt, rwy'n gofalu yn benodol am yr anghenion TG ar gyfer yr Ysgol Dechnoleg a'r Ysgol Gwyddorau Iechyd lle rwy'n helpu i sicrhau bod gofynion TG y staff a'r myfyrwyr yn cael eu bodloni. 

Rwyf hefyd yn rhan o'r tîm hyfforddi TG sy'n arbenigo mewn hyfforddiant arbenigol Microsoft gydag Excel yn brif gwrs i ni ar hyn o bryd. 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os oes angen help arnoch, cysylltwch â mi ar unwaith neu dewch i'm gweld i yn y Ganolfan Ddysgu. Gallwch hefyd gysylltu â mi trwy e-bost yn ITLiaisonCSHS@cardiffmet.ac.uk neu gallwch ddod at y Ddesg Gymorth Technoleg yn Ystafell TG eich Canolfan Ddysgu.  Gallwch hefyd ffonio'r Ddesg Gymorth TG os ydych angen siarad â mi ar 029 2041 7000.