Guest Wi-Fi

​Gwestai Wi-Fi

Hunan-gofrestru ar Rwydwaith Wi-Fi Guest 

Gall ymwelwyr â'r brifysgol gofrestru i ddefnyddio ein rhwydwaith Guest WiFi trwy gofrestru cyfeiriad e-bost, tebyg i fannau cyhoeddus eraill fel siopau coffi a meysydd awyr. Mae'r dull hunan-gofrestru yn rhoi 24 awr o fynediad i ymwelwyr cyn gorfod ailgofrestru. 

  1. Cysylltwch y ddyfais â'r rhwydwaith Guest. 

IMG_0063.png 

 2.  Dylai ffenestr porwr agor yn awtomatig ar y ffurflen gofrestru. Dewiswch Self Register: 

IMG_0065.png 

 3. Teipiwch gyfeiriad e-bost dilys: 

IMG_0066.png 

4. Bydd y ddyfais yn cael mynediad dros dro i'r rhyngrwyd am 10 munud. 

 

Er mwyn cwblhau’r cofrestriad, RHAID i chi fynd i'r cyfrif e-bost y defnyddioch chi ar gyfer cofrestru a chlicio ar y ddolen a anfonwyd atoch. 

 

 

Cysylltiad Noddedig â'r Rhwydwaith Guest Wi-Fi  

Mae gan ymwelwyr sy'n mynychu'r brifysgol at ddibenion addysgol neu ymchwil hefyd yr opsiwn o ofyn i aelod o staff Met Caerdydd noddi eu mynediad. Bydd yr aelod staff a ddewisir fel noddwr yn e-bostio dolen i wirio'r ymwelydd. Bydd ymwelwyr sy'n cofrestru fel hyn yn cael mynediad am wythnos cyn gorfod ailgofrestru. 

  1. Cysylltwch y ddyfais â'r rhwydwaith Guest. 

IMG_0063.png 

2.  Dylai ffenestr porwr agor yn awtomatig ar y ffurflen gofrestru. Dewiswch Sponsored WIFI Access:   

 IMG_0069.png

 3. Teipiwch eich cyfeiriad e-bost a chyfeiriad e-bost yr aelod staff yn y mannau perthnasol. 

  sponsored.png

Er mwyn cael mynediad i'r rhwydwaith Guest am yr wythnos, rhaid i'ch noddwr glicio ar y ddolen sydd wedi'i hanfon atynt yn y cyfeiriad uchod. 


Cysylltwch â'r Ddesg Gymorth TG ar x7000 neu ithelpdesk@cardiffmet.ac.uk os oes angen unrhyw gymorth arnoch gyda hyn.