AppsAnywhere

appsanywhere_cmetlogo.png​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Mae AppsAnywhere yn newid y ffordd y cyflwynir cymwysiadau meddalwedd ym Met Caerdydd.

Mae AppsAnywhere yn siop apiau sy'n caniatáu i feddalwedd gael ei gyflwyno yn ôl y galw, pryd a ble mae ei angen arnoch chi.

Mae'r mwyafrif o feddalwedd a gyhoeddir ar hyn o bryd trwy AppsAnywhere yn cael ei ddarparu gan ddefnyddio technoleg CloudPaging, gan ganiatáu i'r feddalwedd gael ei ffrydio a'i rhithwirio'n lleol ar gyfrifiaduron Windows ond gan ei fod yn ymwybodol o'r ddyfais, bydd hefyd yn darparu fersiynau MacOS neu lechi o feddalwedd lle maent ar gael.

Mae cyflwyno meddalwedd trwy AppsAnywhere yn galluogi Myfyrwyr i gael mynediad at feddalwedd sy'n gysylltiedig â chwrs o Gyfrifiaduron Personol Met Caerdydd ar draws Llandaf a Cyncoed. Bydd y gwasanaeth hefyd yn rhoi mynediad i staff i gymwysiadau astudio a chysylltiedig â gwaith.

Mae AppsAnywhere hefyd yn caniatáu cyrchu'r cymwysiadau hynny o ddyfeisiau sy'n eiddo personol, p'un ai oddi ar y campws neu wedi'u cysylltu â WiFi campws (yn amodol ar feini prawf trwydded meddalwedd).


Wrth i'r cymwysiadau gael eu cyflwyno'n uniongyrchol o'r porth AppsAnywhere, rydych chi bob amser yn cael mynediad i'r fersiwn meddalwedd gywir ar gyfer eich astudiaeth neu waith.

Gallwch ddarganfod mwy o fanylion am y gwasanaeth yn yr adrannau isod.

A allaf ddarganfod a yw fy apiau rhedeg yn cael eu cyflwyno trwy CloudPaging?

Gallwch weld eich apiau CloudPaging trwy'r CloudPaging Player. Cliciwch y llwybr byr iddo yn y ffolder CloudPaging Player ar Ddewislen Cychwyn Windows fel yr amlygir isod neu teipiwch Cloudpaging yn y blwch chwilio Windows:

Bydd y Cloudpaging Player yn agor ac yn dangos unrhyw apiau CloudPaging. Yn yr enghraifft isod, Google Chrome yw'r unig ap CloudPaging sydd wedi'i agor ar y Cyfrifiadur Personol.


A allaf ddefnyddio AppsAnywhere ar fy Nghyfrifiadur Personol fy hun?  
Gallwch. Gallwch gyrchu'r gwasanaeth o ddyfeisiau personol gan ddefnyddio'r gcanllaw hwn.

Rwy'n cael gwall wrth geisio agor ffeil ddata. 
Efallai bod y ffeil ddata wedi'i chreu gan ddefnyddio meddalwedd sydd ar gael yn unig o Gyfrifiadur Personol rydych chi'n ei ddefnyddio trwy CloudPaging e.e. os yw'r gwall yn debyg i'r rhai isod, yna ceisiwch lansio'r Cymhwysiad Meddalwedd yn gyntaf ac yna agorwch eich ffeil ddata sydd wedi'i chadw. FileAssocErrorW7.png  FileAssocErrorW10.png

A yw AppsAnywhere yn darparu pob cymhwysiad meddalwedd Myfyrwyr?
Nac ydy, nid ydym yn cyflwyno pob cymhwysiad myfyriwr trwy AppsAnywhere. Gosodir Microsoft Office Suite sy'n cynnwys Word, Excel, PowerPoint, Access ac Outlook yn lleol ynghyd â nifer o gymwysiadau eraill.

      
Gallwch ddarganfod ble rydyn ni'n ei ddefnyddio yn yr adran Apiau a Lleoliadau sydd ar Gael.

Pam fod ychydig o gymwysiadau yn cymryd mwy o amser nag eraill i ddechrau gyda Cloudpaging? 
Pan gaiff cymhwysiad ei lansio trwy AppsAnywhere, rhennir y cymhwysiad yn ddarnau o'r enw tudalennau a dim ond y tudalennau sydd eu hangen i ddechrau'r cais i ddechrau sy'n cael eu ffrydio (llawrlwytho) i'r Cyfrifiadur Personol ac yna eu rhithwiroli.

Er bod hyn fel arfer yn helpu i gyflymu'r broses gychwyn gychwynnol, mae angen nifer fwy o dudalennau cyn y cychwyniad cyntaf ar gyfer rhai cymwysiadau a allai gymryd mwy o amser i'w lawrlwytho a'u rhithwiroli.​ ​ ​