Hyfforddiant TG

Mae cyrsiau hyfforddiant TG Met Caerdydd wedi'u cynllunio i roi’r sgiliau digidol sydd eu hangen ar staff a myfyrwyr ar gyfer eu hastudiaethau, eu hymchwil neu gwaith ym  Met Caerdydd.

Mae ein cyrsiau myfyrwyr yn canolbwyntio ar sgiliau sydd eu hangen ar fyfyrwyr er mwyn cwblhau eu hastudiaethau'n llwyddiannus a darparu prawf o'r sgiliau hynny i gyflogwyr drwy ardystiadau Microsoft a bathodynnau digidol Met Caerdydd.

Mae ein staff courses cyrsiau staff yn cael eu gosod nghyd-destun sefyllfaoedd Met Caerdydd; maent yn datblygu sgiliau trosglwyddadwy y gellir eu cymhwyso'n hawdd yn y gweithle. Mae llawer o'n cyrsiau staff yn cynnig opsiynau ardystiad.

Photo of a Cardiff Met IT Training session
Hanfodion Digidol

Ar gyfer myfyrwyr

Cymrwch olwg ar ein hystod o  gyrsiau hyfforddi TG ar gyfer myfyrwyr

Ar gyfer y staff

Cymrwch olwg ar ein hystod o gyrsiau hyfforddi TG ar gyfer staff

Amserlen a chofrestru

Gweld yr amserlen gyfredol a mewngofnodi ar gyfer cwrs

Ardystiad

Darganfyddwch fwy am yr ardystiadau sydd ar gael ar gyfer cyrsiau hyfforddi TG

Newyddion hyfforddiant TG

 Content Query