Amserlen a Chofrestru

Mae'r amserlen hyfforddi gyfredol i'w gweld isod. Mae'r botymau  Cofrestru >> >>  yn y golofn chwith yn cysylltu â'r tudalennau cofrestru ar MetHub (ar gyfer cyrsiau sydd ar gael i fyfyrwyr a staff) neu'r Pwll Dysgu (ar gyfer cyrsiau staff), defnyddiwch y dudalen honno i gofrestru ar gyfer y sesiwn. Os gofynnir i chi fewngofnodi, defnyddiwch eich enw defnyddiwr a'ch cyfrinair Met Caerdydd.  

Ar ôl cofrestru'n llwyddiannus, anfonir e-bost cadarnhad o archebu cwrs i'ch cyfrif Met Caerdydd, gwnewch yn siŵr eich bod yn derbyn hwn cyn mynychu cwrs. Mae'r polisi ffioedd am ganslo safonol yn berthasol i’r cyrsiau staff i gyd

Cwestiynau? Anfonwch e-bost atom: ittraining@cardiffmet.ac.ukPeople IconHidlo ar gyfer: Myfyrwyr neu Staff
Tudalen Gofrestru
Tudalen Cwrs
Amser Cychwyn
Sesiwn
  
Cynulleidfa darged
  
Campws
  
Ystafell
  
There are no items to show in this view of the "IT Training Schedule" list.
 
List does not exist. The page you selected contains a list that does not exist. It may have been deleted by another user.