Cydymaith technoleg Microsoft

Mae'n bleser gan y gwasanaeth hyfforddiant TG gyhoeddi bod hyfforddiant cysylltiol Microsoft Technology a thystysgrifau swyddogol ar gael. Mae'r hyfforddiant a'r ardystiad ar gael i staff met Caerdydd a myfyrwyr am ddim, am gyfnod cyfyngedig (hyd at 30 Mehefin 2020).

   MTA-HTML-CSS-Badge.png
Cymwysterau technegol sy'n profi eich sgiliau digidol mewn amrywiaeth o bynciau yw cymwysterau Microsoft Technology cysylltiol (MTA), yn cynnwys rhaglennu (Python, Java, Javascript), diogelwch a hanfodion cronfeydd data.


Ar y cyd â'n partneriaid, rydym yn gallu cynnig gwersi e-wersi dysgu ar gyfer pob un o'r tair ar ddeg o gymwysterau MTA. Gweler safle Certiport i gael y rhestr lawn o'r cymwysterau sydd ar gael.

 

Gellir cymryd yr arholiad MTA o bell trwy sesiwn arholiad ar-lein yn ystod pythefnos olaf Mehefin 2020.

 

Mae'r hyfforddiant yn gyfle gwych i ddysgu sgiliau newydd, tra bod ardystiad MTA yn ffordd wych o brofi i gyflogwyr bod gennych sgiliau technegol cryf.

 

Cofrestru

Cofrestrwch ar gyfer sesiwn sefydlu MTA i gael gwybod mwy am yr hyfforddiant a'r ardystiad ac i ddechrau eich taith gyswllt Microsoft Technology.