Cyfarfodydd Microsoft Teams - Cyfarwyddiadau Ymuno

Cynhelir nifer o'n cyrsiau sgiliau digidol drwy gyfarfodydd Microsoft Teams. Dilynwch y cyfarwyddiadau isod i ymuno â chyfarfod Microsoft Teams.

Cyfarwyddiadau

Cynhelir ein sesiynau ar un o sianeli'r tîm Sgiliau Digidol. I ymuno â chyfarfod mae'n bwysig eich bod yn dilyn y DDAU gam isod:

  1. Ymunwch â'r tîm Sgiliau Digidol drwy ddilyn y ddolen hon.
    Defnyddiwch eich enw defnyddiwr a'ch cyfrinair Met Caerdydd i fewngofnodi (os fydd ffenestr yn dangos yn gofyn am y wybodaeth yma). Ar gyfer myfyrwyr, ST [eich rhif myfyriwr] @outlook.cardiffmet.ac.uk ac ar gyfer staff; SM [eich rhif staff] @cardiffmet.ac.uk
  2. Ar ddyddiad ac amser y sesiwn, ymunwch â'r cyfarfod drwy ddilyn URL y cyfarfod. Ar ôl archebu lle ar gwrs, mae dolen y cyfarfod ar gael ar dudalen archebu'r cwrs ar Methub o dan yr adran Lleoliad y Digwyddiad . Mae hefyd yn cael ei gynnwys yn yr e-bost cadarnhau. Unwaith eto, sicrhewch eich bod yn mewngofnodi gyda'ch cyfrif Met Caerdydd wrth ymuno â'r cyfarfod.

Gallwch ymuno gan ddefnyddio gyfrifiadur (Windows neu Mac), tabled (iPad) neu ffôn symudol. Cynghorir ymuno ar gyfrifiadur i sicrhau y gallwch weld yr holl gynnwys. Awgrymwn eich bod yn gosod yr app, ond nid yw hyn yn gwbl angenrheidiol.

Bydd angen seinydd/clustffonau arnoch. Argymhellir meicroffon, gan y byddwch yn gallu gofyn cwestiynau (gellir teipio cwestiynau hefyd). Argymhellir gwe-gamera hefyd.

I gael rhagor o arweiniad ar Teams ewch i'n tudalen Microsoft Teams ar Study, neu cysylltwch â'r Ddesg Gymorth TG