Aelod Cwsllt Technoleg Microsoft ym Met Caerdydd

Mae Aelod Cyswllt Technoleg Microsoft (MTA) yn gynllun cymhwyster Microsoft sy'n dilysu sgiliau a gwybodaeth dechnegol.

Ym Met Caerdydd, mae ein cwrs Hanfodion Dylunio Gwe MTA yn arwain at y Cyflwyniad i Raglennu Gan Ddefnyddio Ardystiad Cyswllt Technoleg HTML a CSS Microsoft. Mae'r cwrs yn datblygu dysgwyr fel eu bod yn hyderus mewn dwy dechnoleg we allweddol (HTML a CSS); mae'r ardystiad MTA yn darparu prawf o'r sgiliau hynny.

Job statistics, primarily: 77% of jobs in the next decade will require some technology skillsMae ardystiad MTA yn ychwanegiad gwych i unrhyw CV gan ei fod yn dystiolaeth bod gennych sgiliau technegol cryf. Mae sgiliau technoleg yn ofynnol gan fwyafrif y swyddi, waeth beth yw'r maes o'ch dewis.

77% of jobs will require some technology skills

From: Microsoft Certification - Employability evidence from around the world, 2016-17


Mae ardystiad Microsoft Technology Associate hefyd yn fan cychwyn delfrydol i'r rhai sy'n dilyn gyrfa mewn technoleg. MTA yw'r llwybr a ffefrir at gymwysterau fel Microsoft Ardystiedig Proffesiynol.

Yr MTA ar gyfer HTML / CSS yw'r unig gwrs hyfforddi MTA a gynigiwn ar hyn o bryd, ond mae ardystiadau MTA eraill y gellir eu dilyn trwy ddysgu annibynnol.

Os oes gennych ddiddordeb mewn astudio tuag at MTAs fel JavaScript, Python, Hanfodion Cronfa Ddata, Hanfodion Diogelwch neu Weinyddiaeth Gweinyddwr Windows - cysylltwch â'r tîm Hyfforddiant TG trwy ittraining@cardiffmet.ac.uk


I gael mwy o wybodaeth am MTAs, edrychwch ar dudalen Certiport MTA.