Microsoft Office Specialist Excel

Dysgwch sut i ddadansoddi, trin a chyflwyno data yn Excel. Bydd cwrs Microsoft Office Specialist Excel yn rhoi'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i feistroli prif nodweddion Excel. Ar ôl i chi ddatblygu eich sgiliau, profwch hynny trwy ennill cymhwyster Microsoft Office Specialist.

Mae arddangosiadau ac ymarferion ymarfer yn defnyddio taenlenni a senarios Met Caerdydd, megis deunydd wedi’u allgludo o Qualtrics, data Moodle ac adroddiadau Business Objects. Mae hyn yn golygu y dylai staff allu cymhwyso'r hyn maen nhw wedi'i ddysgu yn hawdd i'w rôl yn Met Caerdydd a bydd myfyrwyr yn cael profiad yn y byd go iawn o sut i ddefnyddio Excel.

Darllenwch ymlaen i gael manylion llawn y cwrs, neu cofrestrwch isod


Cofrestru

Mae'r cwrs yn cynnwys sesiwn Sefydlu a Chysyniad Allweddol cychwynnol, prosiectau e-ddysgu ac ymarfer cynhwysfawr, mwy o sesiynau Cysyniad Allweddol (dewisol) ac yn gorffen yn arholiad MOS Excel. Amcangyfrif o'r amser dysgu: 23 - 36 awr.

I gofrestru ar gyfer y cwrs, dewiswch un sesiwn  Sefydlu a Chysyniad Allweddol cychwynnol:

  
  
  
  
  
  
There are no items to show in this view of the "IT Training Schedule" list.

Target Audience

Myfyrwyr neu staff Met Caerdydd.

Prerequisites

Argymhellir rhywfaint o brofiad gydag Excel, ond darperir hyfforddiant ac adnoddau llawn.

Cost

Mae'r cwrs a'r arholiad yn rhad ac am ddim i fyfyrwyr a staff Met Caerdydd, ond mae llefydd yn gyfyngedig.

I learned so many useful things - I always knew Excel was a powerful tool but being self-taught only knew the basics - I have used much of what I learned in my job

Course Structure

Mae'r cwrs  yn dechrau gyda sesiwn Sefydlu a Chysyniad Allweddol. Mae'r sesiwn  yn esbonio'r adnoddau sydd ar gael - cwrs e-ddysgu cynhwysfawr, prosiectau ymarfer, gwerslyfrau Microsoft a meddalwedd ymarfer GMetrix -  a bydd yn eich cychwyn ar eich taith MOS Excel trwy archwilio un o bileri craidd Excel: fformwlâu a swyddogaethau.

trwy archwilio un o bileri craidd Excel: fformwlâu a swyddogaethau.
Ar ôl y sesiwn cychwynnol, bydd gweddill y cwrs yn cael ei gyflwyno trwy e-ddysgu, prosiectau ymarfer a sesiynau Cysyniad Allweddol ychwanegol. Mae mynychu sesiynau Cysyniad Allweddol yn ddewisol, ond fe’u hargymhellir, gan eu bod yn archwilio prif nodweddion yn fanwl ac yn gyfle i gael help gan dîm y cwrs (neu gellir cysylltu â ni unrhyw bryd trwy e-bost neu'r grŵp Yammer MOS).


Cynhelir sesiynau Cysyniad Allweddol Dewisol 2: Ddydd Mercher 23/10/2019 13:00 - 15:00, Dydd Iau 24/10/2019 13:00 - 15:00 neu Ddydd Gwener 25/10/2019 10:00 - 12:00. Cynhelir sesiynau Cysyniad Allweddol Dewisol 3: Ddydd Mercher 13/11/2019 15:00 - 17:00, Dydd Iau 14/11/2019 14:00 - 16:00 neu Ddydd Gwener 15/11/2019 10:00 - 12:00.

Daw'r cwrs i ben gydag arholiad Microsoft Office Specialist; arholiad 50 munud, wedi'i asesu  gan gyfrifiadur,  lle mae'n rhaid i chi gwblhau sawl tasg ar daenlenni Excel realistig. Bydd nifer o sesiynau arholiad yn ystor yn wythnosau’n dechrau 2 Rhagfyr, 9 Rhagfyr a 16 Rhagfyr. Bydd sesiwn arholiad "ffug" yn cael ei chynnal yn ystod yr wythnos sy'n dechrau 25 Tachwedd.

Cymerwch olwg ar ein tudalen Microsof Office Specialist i ddarganfod mwy am fanteision cymhwyster MOS.


Mae faint o amser dysgu yn dibynnu ar eich gwybodaeth Excel gyfredol, ond fel amcangyfrif:

  • Addysgu ystafell ddosbarth: 2 - 6 awr
  • E-ddysgu: 15 - 20 awr
  • Prosiectau ymarfer ac ymarfer arholiadau GMetrix: 5 - 9 awr
  • Arholiad ardystio: 50 munud.

Am gyfanswm o rhwng 23 - 36  o oriau.

Upcoming Courses

  
  
  
There are no items to show in this view of the "IT Training Schedule" list.

Specific Learning Outcomes

Rhestrir amcanion allweddol y cwrs isod. Cliciwch ar bob amcan i ddarganfod yr union sgiliau a fydd yn cael eu datblygu:

Gwelir PDF o amcanion yr arholiad i gyd yma MOS Excel 2016 Exam 77-727 Objectives.


Ardystiad

Bydd ymgeiswyr sy'n llwyddo yn yr arholiad (Excel 2016: Core Data Analysis, Manipulation, and Presentation) yn ennill cymhwyster Microsoft Office Specialist Excel.
Byddwch yn derbyn:

  • tystysgrif  a thystysgrif digidol
  • bathodyn digidol y gellir ei ddefnyddio i rannu a gwirio’ch cymhwyster gyda chyflogwyr (e.e. ar LinkedIn)
  • myfyrwyr yn unig - Mae Microsoft Office Specialist yn weithgaredd Adroddiad Cyflawniad Addysg Uwch (yn lle trawsgrifiad academaidd) a fydd yn ymddangos yn adran 6.1 o'r adroddiad; ffordd arall o brofi i gyflogwyr fod gennych y sgiliau rydych chi'n ei ddweud sydd gennych. Gellir defnyddio'r cwrs hefyd fel tystiolaeth o'ch datblygiad proffesiynol ar gyfer modiwlau PDP. 

Oes gennych chi gwestiwn?

Ewch i'r dudalen Cwestiynau Cyffredin am Ardystiadau i weld os yw’r ateb yno, neu gallwch ddysgu mwy am MOS ar ein tudalen Microsoft Office Specialist.  Os oes gennych ragor o gwestiynau, cysylltwch â'r tîm hyfforddi TG drwy e-bost.