Hanfodion Digidol: Sesiwn cynefino sgiliau digidol i fyfyrwyr

Mae'r sesiwn cynefino Hanfodion Digidol yn archwilio'r sgiliau digidol craidd sydd eu hangen ar fyfyrwyr i astudio ym Met Caerdydd.

 

Dylai myfyrwyr newydd Met Caerdydd gwblhau'r sesiwn cynefino i ddysgu am y technolegau a'r arferion a fydd yn eich galluogi i gwblhau eich astudiaethau o bell ac wyneb yn wyneb.

Dyma beth sydd angen i chi ei wneud:
1.    Cwblhau a phasio'r e-wers Hanfodion Digidol.
2.    Mynychu a chwblhau y Cyflwyniad i Teams a Rheoli Dogfennau ym Met Caerdydd sy'n adeiladu ar yr e-wers..

Cwblhau'r sesiwn cynefino

Cam 1: Ewch i'r modiwl Sgiliau Digidol  ar Moodlei gwblhau'r e-wers. Mewngofnodwch i Moodle gyda'ch enw defnyddiwr a chyfrinair Met Caerdydd. Mae'r e-wers yn cynnwys asesiad cwis byr y mae'n rhaid i chi ei basio.

 >> Cwblhewch y e-wers Hanfodion Digidol


Cam 2:

Cofrestrwch ar gyfer un sesiwn Cyflwyniad i Team ac un sesiwn Rheoli Dogfennau ym Met Caerdydd. Defnyddiwch eich cyfrif Met Caerdydd i fewngofnodi i Methub i gofrestru ar y sesiynau.

Nid oes rhagor o sesiynau wedi'u trefnu ar gyfer Tymor yr Hydref 2021, ond gallwch wylio rhoi fideos i ddal i fyny.

>> Fideo: Cyflwyniad i Teams
>> Fideo: Rheoli Dogfennau ym Met Caerdydd

 

Cynhelir y sesiynau drwy gyfarfod Microsoft Teams. Anfonir dolen (URL) i'r cyfarfod a chyfarwyddiadau ymuno ar ôl archebu lle ar sesiwn.

  
  
  
  
  
Sign Up>>Managing Documents at Cardiff Met30/09/2020 14:0030/09/2020 15:00Online
Sign Up>>Managing Documents at Cardiff Met02/10/2020 12:0002/10/2020 13:00Online
Sign Up>>Managing Documents at Cardiff Met08/10/2020 13:0008/10/2020 14:00Online


Manylion y Sesiwn Gynefino

E-wers Cynefino Hanfodion Digidol

Mae'r e-wers cynefino Hanfodion Digidol yn archwilio'r systemau TG hanfodol y byddwch yn dod ar eu traws ym Met Caerdydd, megis e-bost, Moodle, Microsoft Teams a'n siop apiau, AppAnywhere. Byddwch yn dysgu am ddefnyddio TG ar y campws, fel sut i gysylltu â'r Wi-Fi a sut i argraffu.

Mae'r e-wers yn archwilio'r camau pwysig y mae angen i chi eu cymryd i ddiogelu eich cyfrif Met Caerdydd a sut i aros yn ddiogel ar-lein.

Mae rhan olaf yr e-wers yn gwis asesu byr y mae angen ei basio i sicrhau eich bod wedi deall y cynnwys.

 

Cyflwyniad i Teams

Mae'r sesiwn hyfforddi hon yn cyflwyno swyddogaethau craidd llwyfan y Teams. Byddwch yn dysgu'r hanfodion sydd eu hangen arnoch i gyfathrebu trwy Teams, sut i gymryd rhan mewn cyfarfodydd Teams a chysyniadau pwysig fel @mentions.

Yn ogystal â bod yn rhan o'r sesiwn cynefino, mae'r sesiwn hon yn rhan o'r cwrs Cydweithio gyda Microsoft Teams ac Office 365 a fydd yn datblygu eich sgiliau cyfathrebu digidol yn llawn. Mae'n arwain at fathodyn digidol ac ardystiad: prawf o'ch sgiliau.

Rheoli Dogfennau ym Met Caerdydd

Mae'r sesiwn hon yn archwilio sut y gall myfyrwyr a staff ddefnyddio OneDrive a SharePoint Ar-lein i storio eu dogfennau Met Caerdydd yn ddiogel ac yna eu cyrchu o unrhyw le ac ar unrhyw ddyfais.

Yn ogystal â bod yn rhan o'r cyflwyniad, mae'r sesiwn hon yn rhan o gwrs Rheoli Dogfennau gyda OneDrive a SharePoint sy'n eich galluogi i reoli a chydweithio'n hyderus ar ddogfennau. Mae'n arwain at fathodyn digidol ac ardystiad: prawf o'ch sgiliau.

 

Cyflwyniad i'r Llyfrgell

Yn ogystal â Hanfodion Digidol, dylech gwblhau'r sesiwn cynefino byr y Llyfrgell a fydd yn rhoi trosolwg i chi o'r adnoddau dysgu a'r cymorth sydd ar gael gan ein tîm llyfrgell.

 

Oes gennych chi gwestiwn?

Gallwch ofyn yn y tîm Sgiliau Digidol, neu gysylltu â ni drwy e-bost.