Hanfodion Digidol: Sesiwn gynefino (ac ailgynefino) sgiliau digidol i fyfyrwyr

​Mae'r sesiwn gynefino Hanfodion Digidol yn ymdrin â'r sgiliau digidol craidd y mae angen i fyfyrwyr eu hastudio ym Met Caerdydd.

Dylai myfyrwyr newydd a'r rhai sy'n dychwelyd gwblhau'r sesiwn gynefino, gan y bydd y ffordd y byddwn yn dysgu, addysgu ac yn gweithio gyda thechnoleg wrth reswm yn wahanol eleni.

Dyma'r hyn y mae angen i chi ei wneud:
1.    Dod i sesiwn gynefino Hanfodion Digidol a gaiff ei chynnal yn yr Wythnos Gynefino.
2.    Cwblhau'r sesiynau hyfforddiant Cyflwyniad i Teams a Rheoli eich Dogfennau sy'n adeiladu ar y sesiwn gynefino.

Ymrestru

Cam 1: Ymrestrwch am un sesiwn Hanfodion Digidol isod. Defnyddiwch eich cyfrif Met Caerdydd i fewngofnodi i MetHub.

  
  
  
  
  
There are no items to show in this view of the "IT Training Schedule" list.

Cam 2:

  
  
  
  
  
Sign Up>>Managing Documents at Cardiff Met30/09/2020 14:0030/09/2020 15:00Online
Sign Up>>Managing Documents at Cardiff Met02/10/2020 12:0002/10/2020 13:00Online
Sign Up>>Managing Documents at Cardiff Met08/10/2020 13:0008/10/2020 14:00Online

Manylion y Sesiwn Gynefino

Sesiwn Hanfodion Digidol

Bydd y sesiwn Hanfodion Digidol yn cyflwyno Microsoft Teams, y llwyfan cyfathrebu a chydweithio a fydd yn rhan annatod o'ch dysgu.

Byddwch yn dysgu ble i storio eich dogfennau Met Caerdydd (OneDrive a Sharepoint) a sut i gael mynediad atynt ar amrywiaeth o ddyfeisiau.

Yn olaf, mae'r sesiwn yn archwilio rhai camau  pwysig y mae angen i chi eu cymryd i aros yn ddiogel ac amddiffyn eich hun ar-lein.

 

Cyflwyniad i Teams

Mae'r sesiwn hyfforddiant hon yn cyflwyno nodweddion craidd y llwyfan Teams. Byddwch yn dysgu'r hanfodion y mae eu hangen arnoch i gyfathrebu trwy Teams, sut i gymryd rhan mewn cyfarfodydd Teams a chysyniadau pwysig fel crybwylliadau @.

Yn ogystal â bod yn rhan o gynefino, mae'r sesiwn hon yn rhan o'r cwrs Cydweithio gyda Microsoft Teams ac Office 365 a fydd yn datblygu eich sgiliau cyfathrebu digidol yn llawn. Mae'n arwain at fathodyn a thystysgrif ddigidol: prawf o'ch sgiliau.

 

Rheoli Dogfennau ym Met Caerdydd

Mae'r sesiwn hon yn ymdrin â sut y gall myfyrwyr a staff ddefnyddio OneDrive a SharePoint Online i storio eu dogfennau Met Caerdydd yn ddiogel ac yna cael mynediad atynt unrhyw le ac ar unrhyw ddyfais.

Yn ogystal â bod yn rhan o gynefino, mae'r sesiwn hon yn rhan o'r cwrs Rheoli Dogfennau gydag OneDrive a SharePoint sy'n galluogi chi i reoli dogfennau a chydweithio arnynt yn hyderus. Mae'n arwain at fathodyn a thystysgrif ddigidol: prawf o'ch sgiliau.

 

Sesiwn gynefino Gwasanaethau Llyfrgell a Gwybodaeth

Yn ychwanegol at Hanfodion Digidol, gallwch gwblhau'r sesiwn gynefino Gwasanaethau Llyfrgell a Gwybodaeth ar-lein a fydd yn rhoi trosolwg i chi o'r adnoddau dysgu, meddalwedd a chefnogaeth sydd ar gael ym Met Caerdydd.

 

Oes cwestiwn gennych?

Cysylltwch â'r tîm Hyfforddiant TG trwy e-bost.