Ardystio Sgiliau Digidol ym Met Caerdydd - Cwestiynau Cyffredin

Cwestiynau Cyffredin Microsoft Office Specialist ac Arbenigwr Technoleg Gwybodaeth

Pa hyfforddiant Microsoft Office Specialist (MOS) ac Arbenigwr Technoleg Gwybodaeth (ATG) a gynigir gennych?
I bwy mae'r cyrsiau ar gael?
Sut bydd y cyrsiau'n cael eu strwythuro? Pa mor hir fyddan nhw?
Pa adnoddau fydd ar gael ar gyfer y cyrsiau?
Beth yw'r gost?
 

Beth yw fformat arholiad Microsoft Office Specialist?
Pa mor hir yw arholiad MOS neu ATG?
Ble fyddaf i'n sefyll yr arholiadau?
Pryd fyddaf i'n derbyn fy nghanlyniadau?
A fyddaf yn derbyn tystysgrif os byddaf yn pasio'r arholiad?
Ble alla i gael gwybod mwy am MOS neu ATG?

 

Cwestiynau Cyffredin Bathodynnau Digidol ym Met Caerdydd

Beth yw bathodyn digidol?
Sut caiff fy ardystiad ei arddangos fel bathodyn?
Beth yw manteision bathodyn?
Beth sydd angen imi ei wneud i ennill bathodyn digidol Met Caerdydd?

 

Mae gennyf ragor o gwestiynau, sut allaf gysylltu?


 Atebion Microsoft Office Specialist ac Arbenigwr Technoleg Gwybodaeth

Pa hyfforddiant Microsoft Office Specialist (MOS) ac Arbenigwr Technoleg Gwybodaeth (ATG) a gynigir gennych?

Rydym yn cynnig cyrsiau Microsoft Office Specialist Met Caerdydd ar gyfer Excel, Word. PowerPoint ac Outlook. Rydym hefyd yn cynnig cyrsiau e-ddysgu LearnKey a chymwysterau MOS ar gyfer MOS Excel Expert, MOS Word Expert a MOS Access Expert.

Rydym yn cynnig cwrs Met Caerdydd sy'n arwain at gymhwyster HTML a CSS ATG. Hanfodion Gwe-ddylunio yw'r brand a roddwn ar y cwrs hwn. Rydym hefyd yn cynnig cyrsiau e-ddysgu LearnKey a chymwysterau ATG ar gyfer 12 pwnc technegol arall.

Gweler y dudalen Cyrsiau Myfyrwyr neu Gyrsiau Staff am y dolenni i'r cyrsiau hyn.

Sgrolio i'r brig

I bwy mae'r cyrsiau ar gael?

Maent ar gael yn rhad ac am ddim i staff a myfyrwyr Met Caerdydd.

Sgrolio i'r brig

Sut bydd y cyrsiau'n cael eu strwythuro?  Pa mor hir fyddan nhw?

Gweler tudalennau disgrifiad y cwrs - gallwch ddod o hyd i ddolenni iddynt ar y tudalennau Cyrsiau Myfyrwyr neu Gyrsiau Staff.

Sgrolio i'r brig

Pa adnoddau fydd ar gael ar gyfer y cyrsiau?

Cyrsiau e-ddysgu cynhwysfawr, sesiynau hyfforddi Cysyniad Allweddol byw, prosiectau ymarfer, gwerslyfrau Microsoft a meddalwedd ymarfer GMetrix.

Sgrolio i'r brig

Beth yw'r gost?

Mae cyrsiau a chymwysterau MOS ac ATG ar gael i staff a myfyrwyr Met Caerdydd yn rhad ac am ddim. 

Sgrolio i'r brig

Beth yw fformat arholiad Microsoft Office Specialist? Ac arholiad ATG?

Mae arholiadau MOS yn seiliedig ar brosiectau.  Rhoddir ffeil ddogfen/daenlen/gyflwyno ichi ac mae'n ofynnol i chi ei datblygu drwy gyfres o dasgau.  Er enghraifft, yn arholiad MOS Excel Specialist, cyflwynir taenlen ichi ac efallai y gofynnir ichi ei fformatio, ei dadansoddi gan ddefnyddio ffwythiannau a chyflwyno'r data ar ffurf siart.

Arholiadau amlddewis cymhleth yw'r arholiadau ATG.

Sgrolio i'r brig

Pa mor hir yw arholiad MOS neu ATG?

Mae arholiadau MOS yn 50 munud o hyd. Mae arholiadau ATG rhwng 40 a 50 munud o hyd (yn dibynnu ar yr arholiad).

Sgrolio i'r brig

Ble fyddaf i'n sefyll yr arholiadau?

Ar gyfer y flwyddyn academaidd 2021/22, gellir sefyll yr arholiadau Microsoft o bell, ar-lein drwy system Arholiadau Gartref Certiport.

Sgrolio i'r brig

Pryd fyddaf i'n derbyn fy nghanlyniadau?

Bydd eich canlyniadau ar gael yn syth ar ôl i'r arholiad orffen.

Sgrolio i'r brig

Ble alla i gael rhagor o wybodaeth am Microsoft Office Specialist?

Mae Microsoft yn rhoi rhagor o wybodaeth ar eu tudalen Ardystio Microsoft Office Specialist. Hefyd, mae gan Certiport, sy'n gweinyddu'r arholiadau, wybodaeth am MOS. Yn yr un modd, gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am yr arholiadau ATG ar safle Certiport.

Sgrolio i'r brig

A fyddaf yn derbyn tystysgrif os byddaf yn pasio'r arholiad?

Byddwch, gellir lawrlwytho tystysgrifau Microsoft swyddogol drwy eich cyfrif Certiport.  Gallwch hefyd rannu eich cyflawniad drwy fathodyn digidol a ddarperir ar y cyd â credly.com.  Gellir ychwanegu'r bathodyn hwnnw fel ardystiad swyddogol i'ch proffil LinkedIn. Mae gennych hefyd yr opsiwn o hawlio tystysgrif gorfforol.

Sgrolio i'r brig

 


 

Atebion Bathodynnau Digidol ym Met Caerdydd

Beth yw bathodyn digidol?

Fersiynau o gymhwyster, ardystiad neu ganlyniad dysgu y gellir eu gweithredu ar y we yw bathodynnau digidol, y gellir eu dilysu ar-lein mewn amser real.

Gweler y dudalen bathodynnau digidol Met Caerdydd am ragor o fanylion.

Sgrolio i'r brig

Sut caiff fy ardystiad ei arddangos fel bathodyn?

Rydym wedi partneru gyda Credly i drosi'r canlyniadau dysgu y'u dangoswyd gennych yn fathodyn, y'u darperir a'u rheolir drwy Lwyfan Credly'r cwmni. Mae'r dechnoleg a ddefnyddir gan Credly ar ei lwyfan yn seiliedig ar y Safonau Bathodynnau Agored a gynhelir gan IMS Global. Mae hyn yn eich galluogi chi i reoli, rhannu a gwirio eich cymwyseddau'n ddigidol.

Sgrolio i'r brig

Beth yw manteision bathodyn?

Mae cynrychioli eich sgiliau ar ffurf bathodyn yn rhoi ffordd ichi rannu eich galluoedd ar-lein mewn ffordd sy'n syml, y gellir ymddiried ynddi ac y gellir ei dilysu'n hawdd mewn amser real. Mae bathodynnau'n rhoi tystiolaeth bendant i gyflogwyr a chyfoedion o'r hyn yr oedd yn rhaid ichi ei wneud i ennill eich cymwysterau a'r hyn yr ydych yn alluog i'w wneud yn awr.

Sgrolio i'r brig

Beth sydd angen imi ei wneud i ennill bathodyn digidol Met Caerdydd?

Rhaid ichi gwblhau un o'n cyrsiau hyfforddi Bathodynnau Digidol ym Met Caerdydd a phasio'r asesiad cysylltiedig.

Sgrolio i'r brig

 

 

Mae gennyf ragor o gwestiynau, sut allaf gysylltu?

Anfonwch e-bost atom: ittraining@cardiffmet.ac.uk

Sgrolio i'r brig