Sesiwn Sefydlu Unrhyw Bryd
Gellir dechrau sawl cwrs hyfforddi TG trwy Sesiwn Sefydlu Unrhyw Bryd. 

Mae Sesiwn Sefydlu Unrhyw Bryd yn cynnwys briff fideo sy’n esbonio natur y cwrs a ffurflen fer i’w chwblhau i sicrhau eich bod chi wedi deall sut mae’r cwrs yn gweithredu.

Gallwch gwblhau’r sesiwn sefydlu pryd bynnag y mynnoch. Unwaith ichi gwblhau’r sesiwn sefydlu, cewch eich cofrestru ar y cwrs (a’r modiwl Moodle) ar y dyddiad a restrir ar y dudalen gofrestru (a’r dudalen digwyddiadau) ar CanolbwyntMet. 

I ailadrodd, rhestrir y Sesiwn Sefydlu Unrhyw Bryd fel digwyddiad ar CanolbwyntMet (gyda dyddiad ac amser), ond nid oes digwyddiad i’w fynychu. Mae’r dyddiad ac amser yn adlewyrchu’r diwrnod y cewch eich cofrestru ar y cwrs.>>Sesiwn Sefydlu Unrhyw Bryd ar gyfer y cwrs Hanfodion Gwe-ddylunio MTA