Sesiwn Sefydlu Unrhyw Bryd ar gyfer Hanfodion Gwe-ddylunio

Croeso i'r cwrs Hanfodion Gwe-ddylunio a gynigir gan y tîm Sgiliau Digidol ym Met Caerdydd. Bydd y broses Sefydlu Unrhyw Bryd hon yn eich rhoi ar ben ffordd gyda'r cwrs. Mae'n hanfodol eich bod yn ei chwblhau, gan ei bod yn esbonio strwythur y cwrs, yr adnoddau sydd ar gael ac yn rhoi manylion am y cymhwyster Arbenigwr Technoleg Gwybodaeth (ATG).

 1. Mae pum rhan i'r sesiwn sefydlu, dylai gymryd tua 25 munud i'w gwblhau.

  1.     Esbonio'r cymhwyster Arbenigwr Technoleg Gwybodaeth. Byddwch yn dysgu pam fod y cymhwyster hwn yn werthfawr ichi.

  2.     Strwythur ac adnoddau'r cwrs. Esbonnir strwythur cyffredinol y cwrs a chyflwynir adnoddau allweddol.

  3.     Gwersi MetC. Archwilir yr e-wersi, prosiectau a heriau, y prosiectau personol a chwestiynau ymarfer arholiad.

  4.     Manylion carfan Tymor yr Hydref 2021/22. Mae'r adran bwysig hon yn esbonio sut y bydd y cwrs yn gweithio ar gyfer y garfan hon.

  5.     Ffurflen sefydlu. Cwblhewch y ffurflen hon i gwblhau'r broses sefydlu. Ar yr amod eich bod chi'n cwblhau'r ffurflen yn llwyddiannus, cewch eich cofrestru ar y cwrs ar y dyddiad cychwyn a restrir (ar CanolbwyntMet) ar gyfer eich sesiwn sefydlu unrhyw bryd.1. Arbenigwr Technoleg Gwybodaeth — esbonio'r cymhwyster

Mae'r fideo hwn yn esbonio manteision a natur y cymhwyster Arbenigwr Technoleg Gwybodaeth a pham ei fod yn werthfawr.


2. Strwythur ac adnoddau'r cwrs

Dysgwch sut mae'r cwrs wedi'i strwythuro a'r adnoddau allweddol sydd ar gael.3. Gwersi MetC

Dysgwch sut i gwblhau'r e-wersi, prosiectau a heriau, prosiectau personol a chwestiynau ymarfer arholiad sydd wedi'u cynnwys mewn Gwers MetC.4. Manylion ar gyfer carfan Tymor yr Hydref 2021/22

Mae'n bwysig eich bod chi'n darllen y manylion hyn am sut y bydd y cwrs yn gweithio ar gyfer carfan Tymor yr Hydref 2021/22

 •  Mae'r cwrs Hanfodion Gwe-ddylunio'n cynnwys 12 Gwers MetC, y rhain yw craidd y cwrs. Mae'r chwe gwers gyntaf yn canolbwyntio ar HTML, mae gwersi 7 - 12 yn canolbwyntio ar CSS. Mae'r cwrs yn dechrau yn Nhymor yr Hydref 2021 (Medi a Hydref 2021) ac yn dod i ben ar ddiwedd Tymor y Gwanwyn (Ebrill 2022).
 •  Mae pob Gwers MetC yn cynnwys e-wers (naill ai e-wers Met Caerdydd neu e-wers Khan Academy), prosiectau ymarfer a heriau (sy'n rhan o'r e-wers), prosiect personol (adeiladu eich gwefan eich hun) a chwestiynau ymarfer arholiad (sy'n debyg i gwestiynau arholiad ATG).
 •  Ceir dyddiadau cau i gwblhau'r Gwersi MetC, yn enwedig y cwestiynau ymarfer arholiad. Rhestrir y dyddiadau cau ar dudalen Amserlen y Cwrs yn y modiwl Moodle.
 • · Sesiynau Cysyniad Allweddol:

 •    Yn ogystal â Gwersi MetC, ceir 10 sesiwn Cysyniad Allweddol dewisol — sesiynau addysgu a gynhelir dos Microsoft Teams — sy'n ategu at y Gwersi MetC. Mae'r sesiynau Cysyniad Allweddol hyn yn archwilio rhai o'r prif bynciau yn y Gwersi MetC trwy enghreifftiau ac ymarferion.
 • ·    Edrychwch ar dudalen Amserlen y Cwrs yn y modiwl Moodle i weld dyddiadau'r sesiynau hyn.
 •     Mae'r sesiynau Cysyniad Allweddol yn ddewisol. Nid ydynt yn cyflwyno unrhyw ddeunydd newydd, maen nhw'n archwilio'r deunydd o'r Gwersi MetC mewn ffordd wahanol yn unig. Felly, os ydych chi eisiau mwy o enghreifftiau o'r cysyniadau a'r technegau o'r Gwersi MetC, mynychwch sesiwn Cysyniad Allweddol.
 •   Bydd y sesiynau Cysyniad Allweddol yn cael eu recordio a'u gwneud ar gael i'r garfan.
 •      Gallwch gwblhau profion ymarfer GMetrix ar unrhyw gyfrifiadur (mae'r profion yn rhedeg mewn porwr gwe). Gweler y dudalen Meddalwedd Ymarfer GMetrix yn adran Sefydlu ac Adnoddau'r modiwl Moodle i gael y manylion llawn.
 •     Trefnir sesiynau arholiad ATG ar gyfer yr wythnosau sy'n dechrau 4ydd a 25ain Ebrill 2022. Byddant yn sesiynau arholiad "Arholiadau Gartref" o bell, gallwch eu sefyll o'ch cartref. Rhaid ichi fod yn fyfyriwr presennol neu'n aelod o staff i sefyll yr arholiad.

5. Ffurflen sefydlu

Cwblhewch y ffurflen sefydlu i gwblhau'r sesiwn sefydlu. Os gofynnir ichi wneud hynny, mewngofnodwch gyda'ch cyfrif Office 365 Met Caerdydd. I fyfyrwyr, st[rhif myfyriwr]@outlook.cardiffmet.ac.uk ydyw, ar gyfer staff sm[rhif staff]@cardiffmet.ac.uk

>>>Ffurflen Sefydlu Hanfodion Gwe-ddylunio

Rhaid ichi ateb pob cwestiwn yn gywir (5 pwynt) i gwblhau'r sesiwn sefydlu.

Bydd y rhai sy'n cwblhau'r sesiwn sefydlu'n llwyddiannus yn cael eu cofrestru ar y modiwl Moodle ar ddyddiad y Sesiwn Sefydlu Unrhyw Bryd a restrir ar yr amserlen hyfforddi . Fe'ch hysbysir drwy e-bost pan fyddwch wedi cofrestru ar y modiwl.