Hyfforddiant ac ardystiad Microsoft Office Specialist uwch

Datblygwch wybodaeth a sgiliau Microsoft Office uwch a phrofwch hynny trwy gymhwyster. Advanced MOS x600.jpg

Microsoft Office Specialist (MOS): Expert. 
Mae cyrsiau a chymwysterau MOS Excel Expert, MOS Word Expert a MOS Access Expert nawr ar gael i fyfyrwyr a staff Met Caerdydd, am ddim.
Cofrestru: Cyrsiau

Cofrestrwch ar gyfer sesiwn sefydlu MOS Expert i gael dysgu rhagor am yr hyfforddiant a'r ardystiad ac i ddechrau ar eich taith Microsoft Office Specialist: Expert.

Cofrestru: Sesiynau Cysyniad Allweddol

Mae sesiynau Cysyniad Allweddol yn ddewisol.  Maen nhw'n archwilio rhai o ddeunyddiau’r cwrs trwy enghreifftiau dangosol ac ymarferion. Maent yn agored i bob myfyriwr a staff p'un a ydych yn cofrestru ar y cwrs llawn ai peidio. Gweler disgrifiad o bob sesiwn.


Cynhelir y sesiynau trwy gyfarfod Microsoft Teams. Anfonir dolen (URL) i'r cyfarfod a chyfarwyddiadau ymuno ar ôl ichi archebu sesiwn.


Cynulleidfa darged

Myfyrwyr neu staff Met Caerdydd.


Rhagofynion

Mae angen lefel dda o hyfedredd TGCh cyffredinol, e.e. y gallu i reoli ffeiliau, defnyddio porwr gwe. Ar gyfer y cyrsiau Word Expert ac Excel Expert, dylech basio'r cymwysterau MOS Word a MOS Excel arbenigol (yn eu trefn) neu, fel arall, fod â lefel gyfwerth o wybodaeth a sgiliau.


Cost

Mae'r cwrs a'r arholiad yn rhad ac am ddim i fyfyrwyr a staff Met Caerdydd, ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael.


Trosolwg o'r Cwrs

Mae tri chwrs a chymhwyster Microsoft Office Specialist: Expert ar gael. Dyma drosolwg byr o bob un.Strwythur y Cwrs

I gofrestru ar gwrs mae angen ichi fynychu sesiwn sefydlu a chwblhau’r ffurflen sefydlu. Mae'r sesiwn sefydlu’n esbonio natur a strwythur y cyrsiau a'r adnoddau sydd ar gael.

E-wersi LearnKey ar ffurf fideos cynhwysfawr yw craidd pob cwrs. Yn ogystal, mae'r cyrsiau'n cynnwys cwestiynau ymarfer ac ymarferion ac arholiadau (ffug) ymarfer GMetrix. Gellir astudio'r cyrsiau ar eich cyflymder eich hun.

Daw pob cwrs i ben gyda’r arholiad Microsoft Office Specialist: Expert: arholiad asesu 50 munud ar gyfrifiadur, lle mae'n rhaid ichi gwblhau nifer o dasgau ar daenlenni, dogfennau neu gronfeydd data realistig. Gellir cymryd yr arholiadau o bell, o'ch cartref.

Ewch i'n tudalen Microsoft Office Specialist i gael dysgu rhagor am MOS a manteision cymhwyster MOS.
Manylion Sesiwn Cysyniad Allweddol

Sesiwn Cysyniad Allweddol MOS Excel Expert: PivotTables

Mae'r sesiwn Cysyniad Allweddol Excel Expert hwn yn archwilio PivotTables, sy'n ffordd gyflym a hyblyg o greu adroddiadau ar eich data. Byddwch yn dysgu sut i fewnosod PivotTables, troi’r data i'w gyflwyno mewn gwahanol ffyrdd, fformatio PivotTables, grwpio data a chrynhoi data drwy swyddogaethau gwahanol.


Ardystiad

Bydd ymgeiswyr sy'n pasio arholiad yn llwyddiannus yn ennill cymhwyster Microsoft Office Specialist: Expert. Byddwch yn derbyn:

  • bathodyn digidol y gellir ei ddefnyddio i rannu (e.e. ar LinkedIn) a gwirio eich cyflawniad
  • tystysgrif gorfforol a digidol 

A oes gennych chi gwestiwn?

Ewch i weld a yw'r dudalen Cwestiynau Cyffredin Ardystiad yn ei ateb, neu dewch o hyd i ragor am MTA ar ein tudalen Microsoft Office Specialist.  Os oes gennych gwestiynau o hyd, cysylltwch â'r IT Training team drwy e-bost.