Cymorth a Hyfforddiant

Mae'r Gwasanaethau Llyfrgell a Gwybodaeth yn darparu cymorth a hyfforddiant mewn sawl maes TG. 

Os oes angen help arnoch, man cychwyn da yw edrych ar ein Canllawiau Fflash.  Oes well gennych chi fideo?  Edrychwch ar Metflix; clipiau fideo byr i'ch helpu chi i ddod yn gyfarwydd â TG ym Met Caerdydd.

Mae cyrsiau Hyfforddiant TG ar gael i fyfyrwyr a staff mewn ystod o feysydd TG sy'n berthnasol i'ch gwaith neu'ch astudiaethau yn Met Caerdydd.

Ar gyfer yr holl faterion cyfredol, ewch i'n tudalen Statws Gwasanaeth.
Cyflwyniad Llyfrgell a Gwasanaethau Gwybodaeth

Croeso i Met Caerdydd! Edrychwch ar y cyflwyniad ​LIS i gael help i ddechrau defnyddio gwasanaethau llyfrgell a TG


Canllawiau Flash

Canllawiau sy'n ymdrin ag ystod o bynciau TG, o ffurfweddu'ch ffôn symudol i osod meddalwedd

MetFlix

Edrychwch ar Metflix; clipiau fideo byr i'ch helpu chi i ddod yn gyfarwydd â TG ym Met Caerdydd.

Hyfforddiant TG

Hyfforddiantwedi'i gynllunio er mwyn rhoi'r sgiliau sy'n ofynnol i fyfyrwyr a staff ddefnyddio TG yn effeithiol

Cysylltu â Ni
Cofnodwch alwad TG trwy'r porth hunanwasanaeth, gweld materion cyfredol neu  cysylltwch â ni
Newyddion Cymorth a Hyfforddiant

 Content Query