Metflix Caerdydd

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Cyfres o fideos byr yw Metflix a grëwyd gan y Llyfrgell a'r Gwasanaethau Gwybodaeth. Gan ddefnyddio arddangosiadau ar y sgrin a chyfarwyddiadau cam wrth gam clir, bydd Metflix yn eich helpu i fynd i'r afael â rhai o'r prif wasanaethau ac adnoddau sydd ar gael.

 
 
​​ 
​ ​
 ​
​​

 Summary Links

 Content Editor

Rhowch eich barn...

Os oes gennych unrhyw adborth ar y fideos yma neu awgrymiadau ar gyfer pynciau i Metflix ymdrin â nhw yn y dyfodol, anfonwch e-bost atom: metflix@cardiffmet.ac.uk

Fideos ddim yn gweithio?

Ewch i Metflix ar YouTube