Miscrosoft Teams

​Mae Microsoft Teams yn cyfuno galwadau sgwrsio, fideo a sain, cyfarfodydd, nodiadau a ffeiliau yn y gweithle. Mae'r gwasanaeth yn integreiddio llawer o gymwysiadau Office 365, fel SharePoint Online, Planner a Stream, ac yn eu rhoi mewn un lleoliad hawdd ei gyrraedd. 

Mae hefyd yn offeryn gwych i'w ddefnyddio pan fyddwch chi'n Gweithio o Gartref

Darganfyddwch isod sut y gallwch ddefnyddio Teams ac Office 365 i wella cyfathrebu a chydweithio. Gall holl fyfyrwyr a staff Met Caerdydd ymuno â Teams neu hyd yn oed sefydlu eu tîm eu hunain.

 

Gweminarau Microsoft Teams - Mae cyfres o weminarau ar ddefnyddio Teams ar gyfer gweithio o bell ac addysgu o bell wedi'u hamserlennu ar gyfer diwedd Tymor y Gwanwyn 2020.

Mwy o fanylion a chofrestru


Prydi ddefnyddio Teams

Rydym yn gwerthfawrogi bod llawer o wahanol offer cyfathrebu a llwyfannau storio ar gael i staff a myfyrwyr Met Caerdydd.  Cymerwch gip ar y  Cyfathrebu a Chydweithio ym Met Caerdydd  i gael cyngor ar offer cyfathrebu a storio craidd.

 

Pa ddyfeisiau i'w defnyddio gyda Teams?

Gallwch ddefnyddio Teams gyda Chyfrifiaduron Windows & Apple, yn ogystal â dyfeisiau Android ac IOS.  Fe gewch chi'r profiad gorau pan fydd gwe-gamera a meicroffon yn eich dyfais ond gall Teams ddarparu llawer o ymarferoldeb defnyddiol hebddyn nhw o hyd. 

 

Sut i gael mynediad i Teams

Lawr lwythwch yr Ap Teams ar gyfer eich dyfais i gael y profiad gorau. Gallwch hefyd fewngofnodi i mewn i  Teams ar y we

 

Defnyddio Teams

Mae gan Microsoft ganllawiau gwych i gael y gorau o Teams ond Os nad ydych wedi ei ddefnyddio o'r blaen byddem yn awgrymu dechrau gyda'r Demo Rhyngweithiol

Mae'r Demo Rhyngweithiol yn ymdrin â rhai o'r nodweddion a ddefnyddir amlaf mewn Teams ac mae'r fideos byr isod yn darparu mwy o wybodaeth i'ch cael chi ar waith yn gyflym gyda Teams.

Ydi’n well gennych PDF? Mae Microsoft wedi ysgrifennu canllaw Cychwyn Cyflym i'ch rhoi ar ben ffordd

 


Ewch i  https://support.office.com/en-us/office-training-center/teams-tips i gael awgrymiadau a thriciau mwy defnyddiol i'w defnyddio gyda Teams.