LIS induction

Cyflwyniad Gwasanaethau Llyfrgell a Gwybodaeth

Chroeso i Brifysgol Metropolitan Caerdydd.

Mae pawb yn y Gwasanaethau Llyfrgell a Gwybodaeth yn awyddus i'ch cefnogi wrth i chi ddechrau eich taith ddysgu gyda ni.

Bydd y cyflwyniad hwn yn rhoi'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i ddefnyddio’r systemau TG a llyfrgell hanfodol a bydd yn eich cyfeirio at y cymorth a'r gefnogaeth y bydd eu hangen arnoch drwy gydol eich astudiaethau.