Cwestiynau Cyffredin
Mae'r Cwestiynau Cyffredin hyn yn darparu gwybodaeth sy'n ymwneud â gwahanol feysydd TG. O galedwedd cyfrifiadurol, benthyciadau gliniaduron i oriau agor. Rhennir y canllawiau yn gategorïau er mwyn gallu dod o hyd iddynt yn hawdd.
 
Gellir lleihau neu ehangu'r categorïau trwy glicio ar enw'r categori.
 

Mae Met Caerdydd yn darparu gwasanaeth Benthyg Gliniadur. Mae mwy o wybodaeth ar gael yma.