Cysylltu â Ni

Mae yna nifer o ffyrdd i gysylltu,  felly p'un ai bod gennych gwestiwn penodol neu ddim ond angen gwybodaeth am wasanaethau llyfrgell dylech ddod o hyd i ddull addas o gysylltu isod.

Ar gyfer yr holl faterion cyfredol, ewch i'n tudalen  Statws Gwasanaeth.

Canolfan Ddysgu Cyncoed
Prifysgol Metropolitan Caerdydd
Ffordd Cyncoed
Caerdydd
CF23 6XD

Canolfan Ddysgu Llandaf
Prifysgol Metropolitan Caerdydd
Rhodfa'r Gorllewin
Caerdydd
CF5 2YB