Business Objects

​Mae’r cwrs hwn yn edrych ar sut y gall staff gyrchu a chreu adroddiadau ar ddata corfforaethol Met Caerdydd gan ddefnyddio’r offeryn deallusrwydd busnes, Business Objects. 

Diben y cwrs yw i ddefnyddwyr ddysgu sut i ddefnyddio Business Intelligence Launch Pad Business Objects i gyrchu adroddiadau a’r offeryn adrodd Web Intelligence i greu ac addasu adroddiadau. Erbyn diwedd y cwrs byddwch yn teimlo’n hyderus o ran hanfodion Business Objects a byddwch yn gallu arbrofi ymhellach â’r galluoedd adrodd.

Cofrestru

Mae’r cwrs yn cynnwys dwy sesiwn hyfforddi. Cofrestrwch ar gyfer un o bob sesiwn isod:


Cynhelir y sesiynau drwy gyfarfod Microsoft Teams. Anfonir dolen (URL) i’r cyfarfod a chyfarwyddiadau ymuno ar ôl archebu lle ar sesiwn. 

Target Audience

​Staff Met Caerdydd sydd (neu a fydd) yn defnyddio Business Objects a hoffai fanteisio ar adrodd ar ddata corfforaethol.

Prerequisites

​Nid oes rhagofynion ffurfiol ar gyfer y cwrs, ond dylech fod yn gyfarwydd â defnyddio Windows, Office a phorwr gwe.

Mae’r cwrs hwn yn newydd, ond credwn y byddwch chi’n ei hoffi!

Course Structure

Upcoming Courses

Specific Learning Outcomes

Erbyn diwedd y cwrs, dylai hyfforddeion fedru:

Gweithio yn Launch Pad Business Objects:

  • Mewngofnodi ac allgofnodi o Business Objects
  • Defnyddio’r rhyngwyneb defnyddiwr 
  • Edrych ar ddogfennau personol a chorfforaethol
  • Trefnu dogfennau

Gweithio yn Web Intelligence:

  • Defnyddio’r rhyngwyneb defnyddiwr
  • Creu dogfennau
  • Fformatio adroddiadau
  • Hidlo data
  • Trefnu data
  • Crynhoi data