Sgiliau Academaidd

Croeso i dudalennau gwe Arbenigwyr Sgiliau Academaidd Gwasanaethau Llyfrgell a Gwybodaeth.  Yma fe welwch ganllawiau defnyddiol ar gyfer gwella'r sgiliau sydd eu hangen i lwyddo ym Met Caerdydd  a datblygu'r priodoleddau a fydd yn eich gwneud chi'n raddedigion cyflogadwy iawn. 

Ar y chwith, fe welwch ddolenni i dudalennau sy'n ymwneud â’r sgiliau rydyn ni'n eu cynnig; fe welwch wybodaeth hefyd ar gyflwyno sampl o ysgrifennu ar gyfer ein hadborth arbenigol, weithdai sydd ar ddod yn eich Ysgol, a cysylltu â ni, p'un a ydych chi'n fyfyriwr sy'n chwilio am gyngor neu aelod o staff sydd â diddordeb mewn ymgorffori rhai o'n sesiynau.

 

AcadFeature.png
Dysgu yn y brifysgol

​Mae'n anodd gwneud y trosglwyddiad o'r ysgol neu'r coleg i'r brifysgol . . . .​


Amdanom ni
Moodle

​Archwiliwch ystod o'n hadnoddau a gynhelir yn Moodlee, gan gynnwys e-wersi a thaflenni ffeithiau.

Sampl ysgrifennu

Darganfyddwch sut i gael ein hadborth arbenigol ar ddarn o'ch gwaith.

Ymgynghorwch â ni

Gwybodaeth i staff ar sut y gallwn eich helpu i wella'r ddarpariaeth sgiliau academaidd.

Newyddion Sgiliau Academaidd

 Content Query ‭[2]‬

​​