Ysgrifennu
Ysgrifennu academaidd

Asesu'ch ysgrifennu ar gyfer arddull academaidd

Offeryn syml i'ch helpu chi i werthuso a yw'ch ysgrifennu'n cadw at gonfensiynau arddull academaidd. Gellid ei ddefnyddio'n effeithiol iawn hefyd ar gyfer asesu cymheiriaid.

Ysgrifennu academaidd: pwrpas, strwythur ac eglurder 

Ydych chi'n gwybod am yr hyn y mae darlithwyr yn chwilio amdano wrth asesu eich gwaith? Mae'r rhestr wirio hon wedi'i chynllunio i wneud meini prawf marcio allweddol yn eglur. Mae'n darparu set o gwestiynau y gallwch eu defnyddio i ganolbwyntio'ch gwaith, sicrhau bod eich gwaith wedi'i ysgrifennu mewn arddull academaidd, eich galluogi i anelu at y marciau uchaf neu asesu ysgrifennu eich cyfoedion.

Iaith Saesneg

Rhannau'r frawddeg 

Mae'r daflen waith hon yn eich cyflwyno i'r gwahanol elfennau neu rannau  sy'n ffurfio brawddeg syml e.e. enw, berf, ansoddair. Os ydych chi'n gwybod braidd ddim am ramadeg Saesneg, dechreuwch gyda'r daflen waith hon. Bydd angen i chi ddeall rhannau o frawddeg i wneud y taflenni gwaith mwy datblygedig ar strwythur brawddegau a gramadeg.

Collnodau 

Taflen waith a fydd yn eich helpu i gael gwared ar gamgymeriadau collnod yn eich gwaith. Mae'n cynnwys digon o ymarferion i'ch helpu chi i’w ddefnyddio’n briodol.

Deuddeg gwall gramadegol cyffredin wrth ysgrifennu 

Mae'r set hon o ganllawiau, a ysgrifennwyd gan Peter Chapman, yn rhoi trosolwg defnyddiol iawn o brawfddarllen a'r camgymeriadau i edrych amdanynt yn eich gwaith eich hun.