Sampl ysgrifennu

Os ydych chi'n astudio ym Met Caerdydd, gallwn ddarparu adborth arbenigol ar sampl o'ch ysgrifennu. Bydd hyn yn cynnwys sylwadau ar eich steil ysgrifennu, eglurder eich mynegiant, ac unrhyw gamgymeriadau gramadegol sy'n cael eu hailadrodd. Ymhob achos, byddwn yn gallu awgrymu adnoddau neu dechnegau a fydd yn gwella ansawdd eich gwaith.

Gallwch gyflwyno sampl ysgrifennu o ddim mwy na 500 gair trwy anfon e-bost at:

academicskills@cardiffmet.ac.uk

Cyflwynwch eich sampl ysgrifennu fel dogfen Word (.doc neu .docx) gyda fformatio sy'n briodol i ddarn o waith a gyflwynwyd (h.y. gyda bylchau llinell a thoriadau paragraff clir). Ar frig y sampl, cofiwch gynnwys eich enw, rhaglen astudio a'ch blwyddyn astudio. Mae hefyd yn ddefnyddiol pe gallech nodi unrhyw bryderon penodol am eich gwaith yn yr e-bost eglurhaol.

Ein nod yw ymateb o fewn tri diwrnod gwaith. Fodd bynnag, gall gymryd mwy o amser inni ymateb ar adegau prysurach y flwyddyn.

Sylwch, nid yw'r gwasanaeth hwn yn cynnwys prawfddarllen na dehongli cyfarwyddiadau asesu. Ar gyfer yr olaf, cysylltwch â thiwtor eich modiwl.