Gweithdai

Gweithdai Ymarfer Academaidd 2021/22

Mae gweithdai Gwasanaethau Llyfrgell wedi'u cynllunio i agor yr arfer o astudio yn y brifysgol ac i'ch helpu chi i ddatblygu fel dysgwr. Ymhlith y pynciau dan sylw mae ysgrifennu, nodi a gwerthuso ffynonellau academaidd, bod yn feirniadol yn eich gwaith, a chyfeirio (a mwy!).

Bydd pob gweithdy'n cael ei gynnull trwy Dimau Microsoft. I gael mwy o wybodaeth am ei gyrchu a'i ddefnyddio, gweler canllaw Teams TG a'r Canllawiau Fflach TG perthnasol. Efallai yr hoffech chi hefyd gofrestru ar gyfer un o weminarau TG ar ddefnyddio Timau.

Mae'r gweithdai ar agor i bob myfyriwr ym Met Caerdydd, boed yn israddedig neu'n ôl-raddedig - beth bynnag fo'ch blwyddyn astudio. Dewch draw i gael golwg!

Ychwanegir mwy o weithdai wrth inni symud trwy'r flwyddyn academaidd; bydd manylion sesiynau newydd yn cael eu postio yma gyntaf - efallai yr hoffech chi nod tudalen ar y dudalen hon!

** I archebu lle mewn gweithdy, ewch i MetHub**

​Ysgrifennu academaidd (Sesiwn dal i fyny!) 
​Maw, 18 Ion – 10yb
Bod yn feirniadol (Sesiwn dal i fyny!) 
​Mer, 19 Ion – 11yb 
ChwilioMet Sylfaenol ar gyfer dod o hyd i ffynonellau o ansawdd
​Maw, 25 Ion – 10yb
​Ysgrifennu academaidd (Sesiwn dal i fyny!)
​Maw, 25 Ion – 2yp 
Sut mae ysgrifennu yn gywir
​Maw, 25 Ion – 3yp
Bod yn feirniadol (Sesiwn dal i fyny!) 
​Mer, 26 Ion – 5.30yp 
Croeso i Lyfrgell eich Prifysgol 
​Iau, 27 Ion – 11yb
ChwilioMet Sylfaenol ar gyfer dod o hyd i ffynonellau o ansawdd 
​Llun, 31 Ion – 12yp 
ChwilioMet Sylfaenol ar gyfer dod o hyd i ffynonellau o ansawdd 
​Maw, 1 Chwef – 2yp
​Bod yn feirniadol (Sesiwn dal i fyny!) & Ysgrifennu academaidd (Sesiwn dal i fyny!) 
​Maw, 1 Chwef – 2yp
Sut mae ysgrifennu yn gywir
​Mer, 2 Chwef – 10yb
Sut i werthuso gwybodaeth
​Mer, 2 Chwef – 2yp 
Croeso i Lyfrgell eich Prifysgol
​Iau, 3 Chwef – 11yb
Chwilio manylach gan ddefnyddio cronfeydd data 
​Iau, 3 Chwef – 11yb
​Offer rheoli cyfeiriadau: beth ydyn nhw a sut allan nhw eich helpu chi?
​Iau, 3 Chwef – 2yp
​Datblygu eich llais wrth ysgrifennu yn academaidd
​Iau, 3 Chwef – 2yp
​Sut i ddefnyddio eLyfrau 
​Llun, 7 Chwef – 11yb 
Sut i ddefnyddio eGyfnodolion
​Llun, 7 Chwef – 2yp 
​Chwilio manylach gan ddefnyddio cronfeydd data
​Mer, 9 Chwef – 11yb 
​Sut mae ysgrifennu yn gywir
​Mer, 9 Chwef – 2yp
Datblygu eich llais wrth ysgrifennu yn academaidd
​Iau, 10 Chwef – 5.30yp
​Sut i ddefnyddio eGyfnodolion 
​Llun, 14 Chwef – 11yb 
​ChwilioMet Sylfaenol ar gyfer dod o hyd i ffynonellau o ansawdd 
​Maw, 15 Chwef – 2yp 
​Chwilio manylach gan ddefnyddio cronfeydd data 
​Mer, 16 Chwef – 10yb
​Offer rheoli cyfeiriadau: beth ydyn nhw a sut allan nhw eich helpu chi? 
​Iau, 17 Chwef – 10yb 
​Cyflwyniad i Chwilio Llenyddiaeth 
​Iau, 17 Chwef – 2yp 
Strwythur ysgrifennu academaidd 
​Iau, 17 Chwef – 2yp 
​Ysgrifennu myfyriol yn ymarferol
​Iau, 17 Chwef – 3yp 
​Ysgrifennu myfyriol yn ymarferol 
​Maw, 22 Chwef – 5.30yp
Sut i chwilio
​Gwen, 18 Chwef – 12yp 
Sut i ddefnyddio eGyfnodolion 
​Llun, 28 Chwef – 12yp 
ChwilioMet Sylfaenol ar gyfer dod o hyd i ffynonellau o ansawdd 
​Maw, 1 Mawrth – 2yp
​Sut i ddefnyddio eLyfrau 
​Mer, 2 Mawrth – 12yp
​Cyflwyniad i Chwilio Llenyddiaeth
​Mer, 2 Mawrth – 2yp 
ChwilioMet Sylfaenol ar gyfer dod o hyd i ffynonellau o ansawdd
​Iau, 3 Mawrth – 10yb
​Sut i werthuso gwybodaeth
​Iau, 3 Mawrth – 11yb 
Datblygu eich llais wrth ysgrifennu yn academaidd
​Iau, 3 Mawrth – 2yp 
Strwythur ysgrifennu academaidd
​Gwen, 4 Mawrth – 9yb 
Cyfeirnodi (Sesiwn dal i fyny!) 
​Maw, 8 Mawrth – 3yp 
​Sut i werthuso gwybodaeth
​Iau, 3 Mawrth – 11yb
Chwilio manylach gan ddefnyddio cronfeydd data 
​Iau, 10 Mawrth – 2yp 
Sut i chwilio
​Iau, 10 Mawrth – 3yp
​ChwilioMet Sylfaenol ar gyfer dod o hyd i ffynonellau o ansawdd
​Llun, 14 Mawrth - 12:30yp 
Sut i ddefnyddio eGyfnodolion
​Llun, 14 Mawrth – 2yp 
ChwilioMet Manylach 
​Maw, 15 Mawrth – 3yp 
Sut i ddefnyddio eLyfrau
​Llun, 21 Mawrth – 11yb 
ChwilioMet Sylfaenol ar gyfer dod o hyd i ffynonellau o ansawdd
​Llun, 21 Mawrth - 2:30yp
Cyfeirnodi (Sesiwn dal i fyny!) 
​Llun, 21 Mawrth – 3yp
​Fformatio cyfeirnodau: APA
​Maw, 22 Mawrth – 2yp
​ChwilioMet Manylach 
​Maw, 22 Mawrth – 3yp
Strwythur ysgrifennu academaidd
​Mer, 23 Mawrth – 5.30yp
Cyfeirnodi (Sesiwn dal i fyny!) 
​Mer, 30 Mawrth – 5.30yp 
​Sut i chwilio 
​Iau, 31 Mawrth – 3yp