Gweithdai

Gweithdai Ymarfer Academaidd 2022/23

Bydd Gwasanaethau Llyfrgell yn cynnig gweithdai yn ystod blwyddyn academaidd 2022-23. I gael disgrifiadau o'r hyn y mae pob gweithdy'n ei gynnig, sgroliwch i lawr i'r wybodaeth isod.

 

Gall myfyrwyr gofrestru ar gyfer y gweithdai drwy MetHub. Chwiliwch am bob gweithdy gan ddefnyddio ei deitl neu drwy ddefnyddio'r 'llyfrgell' geiriau allweddol.

 

Cofiwch wirio wrth i chi gofrestru ar gyfer sesiynau os ydynt yn cael eu darparu ar y campws, yn bersonol, neu ar-lein, drwy Teams.

 

Gellir ychwanegu sesiynau pellach yn ystod y flwyddyn. Bydd manylion y sesiynau hyn yn cael eu cynnwys ar yr amserlen a ddarperir uchod ac yn cael cyhoeddusrwydd o fewn y llyfrgelloedd a thrwy gyfryngau cymdeithasol.

 

Os oes unrhyw bynciau yr hoffech i ni eu harchwilio mewn gweithdai yn y dyfodol, rhowch wybod i ni drwy academicskills@cardiffmet.ac.uk.


*


​Dydd Mercher, 25 Ionawr

MetChwilio: Dysgu'r hanfodion a dod o hyd i ffynonellau o ansawdd (gweithdy ar-lein y Llyfrgell)

Mae MetChwilio'n allweddol i'ch llwyddiant academaidd, gan eich cyfeirio at lenyddiaeth yn eich disgyblaeth. Bydd y gweithdy hanfodol hwn yn eich tywys drwy hanfodion chwilio, gan gynnwys hidlo canlyniadau. Byddwch hefyd yn dysgu sut i gadw cofnod o'ch hoff ffynonellau a defnyddio adnodd cyfeirio defnyddiol MetChwilio.

Jane Brown

TEAMS

10am

​Dydd Iau, 26 Ionawr

MetChwilio: Dysgu'r hanfodion a dod o hyd i ffynonellau o ansawdd (gweithdy ar-lein y Llyfrgell)

Jane Brown

TEAMS

3pm

​​
​Dydd Mawrth, 31 Ionawr

MetChwilio: Dysgu'r hanfodion a dod o hyd i ffynonellau o ansawdd (gweithdy ar-lein y Llyfrgell)

Sarah Nicholas

TEAMS

5.30pm

​Dydd Mercher, 1 Chwefror

E-gyfnodolion: Chwilio am erthyglau cyfnodolion i wella eich aseiniadau (gweithdy ar-lein y Llyfrgell)

Fel myfyriwr Met Caerdydd, mae gennych fynediad at fwy na 115,000 o e-gyfnodolion, ond a ydych chi'n gwneud y defnydd gorau ohonynt? Yn y gweithdy hanfodol hwn, byddwch yn dysgu beth yw e-gyfnodolion, pam y dylech eu defnyddio, a sut i chwilio am erthyglau mewn e-gyfnodolion a'u cyrchu.

Jane Brown

TEAMS

10am

​Dydd Mercher, 1 Chwefror

Gwerthuso gwybodaeth: Sut a pham y dylech wneud hynny (gweithdy ar-lein y Llyfrgell)
 
Nid yw popeth yr ydych chi’n ei ddarllen yn ddibynadwy. Ond sut ydych chi’n llywio eich ffordd drwy wybodaeth annibynadwy i ffynonellau sy’n addas ar gyfer eich aseiniadau? Bydd y gweithdy hanfodol hwn yn rhoi’r adnoddau i chi adnabod a gwirio dibynadwyedd. Byddwch yn cael cyfle i gymhwyso eich gwybodaeth newydd.

Wendy Smith
TEAMS
11am
​Dydd Iau, 2 Chwefror

Cronfeydd data: Beth ydyn nhw a phryd ddylech chi chwilio drwyddynt? (gweithdy ar-lein y Llyfrgell)
 
Mae gwybodaeth helaeth ar gael y tu hwnt i MetChwilio. Mae erthyglau cyfnodolion academaidd, llyfrau, papurau newydd, ystadegau, delweddau, fideos, adroddiadau technegol a mwy yn aros amdanoch yn ein casgliad o gronfeydd data. Bydd y cyflwyniad hwn i gronfeydd data Met Caerdydd yn rhoi’r hyder i chi wybod pryd y mae angen cronfa ddata arnoch a sut i ddewis y gronfa ddata gywir ar gyfer eich aseiniad.
 
Rebecca Evans
TEAMS
10am

Dydd Iau, 2 Chwefror

Sut i chwilio: Cael y gorau o MetChwilio a chronfeydd data (gweithdy ar-lein y Llyfrgell)
 
Does dim byd gwaeth na methu â dod o hyd i unrhyw beth ar gyfer eich aseiniad! Ond a ydych chi wedi chwilio yn y lle cywir gan ddefnyddio’r geiriau cywir? Yn y gweithdy hwn, byddwch yn dysgu sut i ddatgodio a thaflu goleuni ar gwestiwn eich aseiniad, sut i ddefnyddio adnoddau Met Caerdydd, chwilio gyda chynllun a datrys problemau cyffredin.
 
Jamie Finch
TEAMS
11am
​Dydd Iau, 2 Chwefror

MetChwilio: Dysgu’r hanfodion a dod o hyd i ffynonellau o ansawdd (gweithdy ar-lein y Llyfrgell)
 
Sarah Nicholas
LLAN, T1.02a
2.15pm
​Dydd Iau, 2 Chwefror

MetChwilio Manylach: Datblygu’r hanfodion (gweithdy ar-lein y Llyfrgell)
 
Eisiau arbed amser ac ymdrech wrth sgrolio drwy dudalennau o ganlyniadau MetChwilio? Bydd y gweithdy hwn yn dangos i chi sut i lunio chwiliadau gwych. Byddwch hefyd yn dysgu am nodweddion pori a chwilio am gyfeiriadau MetChwilio, a all eich arwain at ffynonellau academaidd annisgwyl, ond perthnasol. Mae’r gweithdy hwn yn ychwanegu at ein gweithdy MetChwilio sylfaenol, y byddwch wedi’i fynychu, yn ddelfrydol.
 
Riitta Siekkinen / Sarah Nicholas
LLAN, T1.02a
3pm
​​
​Dydd Mercher, 8 Chwefror

E-gyfnodolion: Chwilio am erthyglau cyfnodolion i wella eich aseiniadau (gweithdy ar-lein y Llyfrgell)
 
Jane Brown
TEAMS
11am
​Dydd Iau, 9 Chwefror

Cyflwyniad i Chwilio Llenyddiaeth
 
Rebecca Evans
TEAMS
10am
​Dydd Iau, 9 Chwefror

Cael y gorau o’r adborth

Mae adborth yn chwarae rhan hanfodol wrth ddod o hyd i lwyddiant fel dysgwr yn y brifysgol. Yn y sesiwn hon, byddwn yn archwilio'r rôl honno ac yn ystyried sut y gallwch fynd ati i droi adborth tiwtoriaid yn gamau gweithredu cadarnhaol a fydd yn eich helpu i gael marciau gwell yn eich darn nesaf o waith.
 
Stuart Abbott
LLAN, L004
10am
​Dydd Iau, 9 Chwefror

MetChwilio: Dysgu’r hanfodion a dod o hyd i ffynonellau o ansawdd (gweithdy ar-lein y Llyfrgell)
 
Riitta Siekkinen
TEAMS
11am
​Dydd Iau, 9 Chwefror
​Ailymweld ag ysgrifennu academaidd

Cyfle i adolygu egwyddorion nodweddion ysgrifennu academaidd yng ngoleuni unrhyw adborth y gallech fod wedi'i gael yn ddiweddar. Dewch â'ch cwestiynau — mae'r gweithdy hwn yn gyfle i archwilio unrhyw beth sy'n peri pryder i chi.
 
Dr Chris Dennis
TEAMS
2pm
​Dydd Gwener, 10 Chwefror
Dysgu yn y brifysgol: beth yw hanfod y cyfan?
 
Beth yw dysgu yn y brifysgol? Sut mae'n wahanol i fathau eraill o ddysgu y gallech fod wedi eu gwneud cyn dod i Met Caerdydd? Beth mae tiwtoriaid yn ei ddisgwyl ohonoch, fel dysgwr, wrth i chi gychwyn ar eich astudiaethau? Yn y gweithdy hwn, byddwn yn archwilio'r disgwyliadau hyn trwy edrych yn fanylach ar strwythur dysgu, ei natur, a sut y gallwch ymgysylltu'n effeithiol â gofynion eich cwrs.
 
Dr Chris Dennis
TEAMS
11am

​Dydd Llun, 13 Chwefror

Ailymweld ag ysgrifennu academaidd
 
Dr Chris Dennis
LLAN, L004
2pm
​Dydd Mawrth, 14 Chwefror

Ailymweld ag ysgrifennu academaidd
 
Dr Chris Dennis
LLAN, L004
2pm
​Dydd Mawrth, 14 Chwefror

E-gyfnodolion: Chwilio am erthyglau cyfnodolion i wella eich aseiniadau (gweithdy ar-lein y Llyfrgell)
 
Sarah Nicholas
TEAMS
5.30pm
​Dydd Mercher, 15 Chwefror

Cael y gorau o’r adborth
 
Stuart Abbott
TEAMS
11am
​Dydd Mercher, 15 Chwefror
​Bod yn feirniadol: gwneud defnydd effeithiol o ffynonellau academaidd
 
Bydd llawer ohonoch yn cael gwybod - neu efallai y byddwch wedi cael gwybod yn barod - i 'fod yn fwy beirniadol' gan eich tiwtoriaid, ond beth mae'n ei olygu? Beth mae tiwtoriaid yn chwilio amdano pan maen nhw'n gofyn i chi 'fod yn feirniadol'? Sut ydych chi i fod i ymgysylltu'n feirniadol â'r ffynonellau academaidd rydych chi'n eu defnyddio? Yn y sesiwn hon, byddwn yn cymryd golwg agosach ar feddwl beirniadol gan ei fod yn cael ei gymhwyso i'r ffynonellau hyn, sut mae'n edrych yn ysgrifenedig, a sut y gallwch fynd ati i fod yn 'fwy beirniadol'.
 
Dr Chris Dennis
TEAMS
5.30pm
​Dydd Iau, 16 Chwefror

Gwerthuso gwybodaeth: Sut a pham y dylech wneud hynny (gweithdy ar-lein y Llyfrgell)
 
Wendy Smith
TEAMS
10am
​Dydd Iau, 16 Chwefror

Cronfeydd data: Beth ydyn nhw a phryd ddylech chi chwilio drwyddynt? (gweithdy ar-lein y Llyfrgell)
 
Rebecca Evans
TEAMS
2pm
​Dydd Iau, 16 Chwefror

Dysgu yn y brifysgol: beth yw hanfod y cyfan?
 
Dr Chris Dennis
TEAMS
3pm
​​
​Dydd Llun, 20 Chwefror

Cael y gorau o’r adborth
 
Stuart Abbott
TEAMS
11am
Dydd Mawrth, 21 Chwefror

Gwerthuso gwybodaeth: Sut a pham y dylech wneud hynny (gweithdy ar-lein y Llyfrgell)
 
Wendy Smith
TEAMS
3pm
​Dydd Mercher, 22 Chwefror
E-gyfnodolion: Chwilio am erthyglau cyfnodolion i wella eich aseiniadau (gweithdy ar-lein y Llyfrgell)
 
Jane Brown
TEAMS
10am
​Dydd Iau, 23 Chwefror

MetChwilio: Dysgu’r hanfodion a dod o hyd i ffynonellau o ansawdd (gweithdy ar-lein y Llyfrgell)
 
Sarah Nicholas
TEAMS
10am
​Dydd Iau, 23 Chwefror
Bod yn feirniadol: gwneud defnydd effeithiol o ffynonellau academaidd
 
Dr Chris Dennis
LLAN, L004
10am
​Dydd Iau, 23 Chwefror
MetChwilio Manylach: Datblygu’r hanfodion (gweithdy ar-lein y Llyfrgell)
 
Riitta Siekkinen / Sarah Nicholas
TEAMS
11am
​Dydd Gwener, 24 Chwefror
Bod yn feirniadol: gwneud defnydd effeithiol o ffynonellau academaidd
 
Dr Chris Dennis
TEAMS
11am
​​
Dydd Mawrth, 28 Chwefror

Aralleirio

Mae aralleirio - mynegi'r hyn rydych chi wedi'i ddarllen yn eich geiriau eich hun - yn bwysig iawn os ydych chi'n mynd i fod yn llwyddiannus yn y brifysgol. Nid osgoi llên-ladrad yn unig; mae datblygu'r gallu i aralleirio yn eich helpu i feddwl ac ysgrifennu'n fwy beirniadol. Yn y gweithdy hwn, byddwn yn archwilio'r syniadau hyn a mwy.
 
Dr Chris Dennis
TEAMS
11am
​Dydd Mercher, 1 Mawrth

Adnoddau rheoli cyfeiriadau: Beth ydyn nhw a sut y gallan nhw eich helpu chi? (gweithdy ar-lein y Llyfrgell)
 
Ydych chi eisiau cadw cofnod o’r hyn rydych chi wedi’i ddarllen, storio pdfs neu ddarlleniadau, a chreu llyfryddiaeth yn Word gyda’r ymdrech lleiaf? Bydd y cyflwyniad byr hwn i adnoddau rheoli
 
Jamie Finch
TEAMS
2pm
​Dydd Mercher, 1 Mawrth

Cyflwyniad i Chwilio Llenyddiaeth
 
Rebecca Evans
TEAMS
11am
Dydd Iau, 2 Mawrth

Aralleirio
 
Dr Chris Dennis
TEAMS
2pm
​Dydd Iau, 2 Mawrth

Sut mae ysgrifennu yn gywir
 
Dr Chris Dennis
TEAMS
5.30pm
​​
​Dydd Llun, 6 Mawrth

Sut mae ysgrifennu yn gywir
 
Dr Chris Dennis
TEAMS
11am
​Dydd Mawrth, 7 Mawrth

Aralleirio
 
Dr Chris Dennis
LLAN, L004
11am
​Dydd Mawrth, 7 Mawrth

Sut mae ysgrifennu yn gywir
 
Dr Chris Dennis
LLAN, L004
12pm
​Dydd Mawrth, 7 Mawrth

E-gyfnodolion: Chwilio am erthyglau cyfnodolion i wella eich aseiniadau (gweithdy ar-lein y Llyfrgell)
 
Jamie Finch
TEAMS
1pm
​Dydd Mawrth, 7 Mawrth

Gwerthuso gwybodaeth: Sut a pham y dylech wneud hynny (gweithdy ar-lein y Llyfrgell)
 
Wendy Smith
TEAMS
5pm
​Dydd Mercher, 8 Mawrth

Cronfeydd data: Beth ydyn nhw a phryd ddylech chi chwilio drwyddynt? (gweithdy ar-lein y Llyfrgell)
 
Rebecca Evans
TEAMS
11am
​Dydd Iau, 10 Tachwedd
Cyfeirio: pam mae'n bwysig a sut ydych chi'n ei wneud?

Dr Chris Dennis
LLAN, L004
2pm
​Dydd Mercher, 8 Mawrth

Sut i chwilio: Cael y gorau o MetChwilio a chronfeydd data (gweithdy ar-lein y Llyfrgell)
 
Jamie Finch
TEAMS
3pm
​Dydd Iau, 9 Mawrth

Cyflwyniad i Chwilio Llenyddiaeth
 
Rebecca Evans
TEAMS
2pm
​Dydd Iau, 9 Mawrth

Ysgrifennu academaidd: datblygu eich llais
 
Dr Chris Dennis
TEAMS
2pm
​Dydd Iau, 9 Mawrth

Adnoddau rheoli cyfeiriadau: Beth ydyn nhw a sut y gallan nhw eich helpu chi? (gweithdy ar-lein y Llyfrgell)
 
Jamie Finch
TEAMS
3pm
​​
​Dydd Mawrth, 14 Mawrth

Strwythur ysgrifennu academaidd
 
Stuart Abbott
TEAMS
2pm
​Dydd Iau, 16 Mawrth

Ysgrifennu academaidd: datblygu eich llais
 
Dr Chris Dennis
TEAMS
2pm
​Dydd Gwener, 17 Mawrth

Strwythur ysgrifennu academaidd
 
Stuart Abbott
TEAMS
11am
​​
​Dydd Mawrth, 21 Mawrth

Cyfeirio: pam mae'n bwysig a sut ydych chi'n ei wneud?
 
Mae bron pob myfyriwr - israddedigion ac ôl-raddedigion - wedi cael moment o banig o ran cyfeirio. Yn y gweithdy hwn byddwn yn edrych ar pam mae cyfeirio mor bwysig (nid yn unig o ran ei arwyddocâd moesegol), ei bwrpas o fewn darn o waith, ac – yn bwysicaf oll – sut i fformatio cyfeiriadau. Bydd y sesiwn yn canolbwyntio ar gyfeirio awdur-ddyddiad (neu Harvard). Cadwch lygad am sesiynau yn y dyfodol ar cyfeirio APA.
 
Dr Chris Dennis
TEAMS
5.30pm
​Dydd Mercher, 23 Mawrth

Cyfeirio: pam mae'n bwysig a sut ydych chi'n ei wneud?
 
Dr Chris Dennis
TEAMS
10am
​Dydd Mercher, 23 Mawrth

Cyfeirio APA
 
Dr Chris Dennis
TEAMS
2pm
​Dydd Iau, 24 Mawrth

Strwythur ysgrifennu academaidd
 
Stuart Abbott
TEAMS
12pm