SPSS ac Ystadegau

Meddalwedd arbenigol a ddefnyddir ar gyfer dadansoddi a thrin ystadegau yw SPSS (Statistical Package for the Social Sciences).

Gellir ei ddefnyddio i gyflawni nifer o swyddogaethau, gan gynnwys cynhyrchu ystadegau disgrifiadol, profion dibynadwyedd, profion-t, prosesau ANOVA a MANOVA, gweithdrefnau atchweliad, a dadansoddiadau ffactor a chlwstwr.


Gall y meddalwedd ei hun gael ei lawrlwytho drwy'r Ganolfan Lawrlwytho, lle gallwch hefyd ddod o hyd i wybodaeth drwyddedu.


Adnoddau

Os ydych yn newydd i SPSS, efallai y bydd y  trosolwg a ddarperir gan ddatblygwr y meddalwedd, IBM, yn ddefnyddiol fel man cychwyn. Hefyd, bydd ein canllaw ni, sy'n cynnwys rhestr o dermau technegol allweddol y byddwch yn dod ar eu traws wrth i chi ddefnyddio'r feddalwedd, yn ddefnyddiol i chi.

(* Cyn defnyddio unrhyw un o'r eitemau a restrir isod, edrychwch ar y dyddiad cyhoeddi o’i gymharu â’r fersiwn o SPSS rydych chi’n ei ddefnyddio. Er y bydd yr egwyddorion yr un fath, gallai'r sgrinluniau yn enwedig fod yn hen.)

Mae gan lyfrgelloedd Met Caerdydd nifer o lyfrau sy'n ymdrin ag SPSS. I gael trosolwg o'r feddalwedd a'i swyddogaethau, edrychwch ar:

Julie Pallant, SPSS survival guide (there are a number of editions; the two most recent, 2010 and 2011, are both available online).

Bydd rhai o'r canlynol yn ddefnyddiol hefyd:

Antonius, R. (2003) Interpreting quantative data with SPSS. London: SAGE

Brace, N., Kemp, R. and Snelgar, R. (2012) SPSS for psychologists. 5th edn. Basingstoke: Palgrave Macmillan

Bryman, A. and Cramer, D. (2011) Quantative data analysis with SPSS 17, 18 and 19: a guide for social scientists. London: Routledge

Coakes, S. J. (2008) SPSS: Analysis without anguish: version 16 for Windows. Chichester: John Wiley & Sons Ltd

Connolly, P. (2007) Quantitative data analysis in education: a critical introduction using SPSS. London: Routledge

Einspruch, E. L. (2005) An introductory guide to SPSS for Windows. 2nd edn. London: SAGE

Field, A. P. (2009) Discovering statistics using SPSS. 3rd edn. London: SAGE

George, D. and Mallery, P. (2012) IBM SPSS statistics step by step: a simple guide and reference. 12th edn. London: Pearson

Green, S. B., Salkind, N. J. and Akey, T. M. (2000) Using SPSS for Windows: analyzing and understanding data. 2nd edn. London: Prentice Hall

Healey, J. F. (2009) Exploring social issues: using SPSS for Windows. 3rd edn. London: Pine Forge Press.

Hinton, P. R. (2004) SPSS explained. Hove: Routledge

Kremelberg, D. (2010) Practical statistics: a quick and easy guide to IBM SPSS statistics, STATA and other statistical software. London: SAGE

Muijs, D. (2010) Doing quantative research in education with SPSS. 2nd edn. London: SAGE

Ntoumanis, N. (2001) A step-by-step guide to SPSS for sport and exercise studies. London: Routledge

Wagner, W. E. (2009) Using SPSS for social statistics and research methods. 2nd edn. London: Pine Forge Press