Cyfeirnodi

Croeso i'r dudalen Cymorth Technoleg. Yma byddwch yn dod o hyd i wybodaeth am y Tîm Cymorth Cynghori TG, sut maen nhw'n gweithio, a hefyd y gwasanaethau maen nhw'n eu darparu o'r ddesg gymorth yn y Canolfannau Dysgu. 


Cyn defnyddio unrhyw un o'n hadnoddau, argymhellir eich bod yn gwirio pa ddull cyfeirnodi sy'n ofynnol yn eich llawlyfr modiwl. Os ydych chi'n ansicr, cysylltwch ag un o'r tiwtoriaid sy'n gyfrifol am y modiwl hwnnw.

E-wersi

Os oes gennych ID defnyddiwr a chyfrinair Met Caerdydd, gallwch ddarllen ein e-wers ar gyfeirnodi, sydd i'w gweld ar Moodle.

Canllawiau

Canllaw Sleidiau - Cyfeirnodi: egwyddorion a fformat

Bwriad y canllaw byr hwn yw rhoi trosolwg cryno i chi o'r rhesymau dros gyfeirnodi a hanfodion fformadu cyfeirnodau ar gyfer gwahanol fathau o ffynonellau. Ei bwrpas yw eich cyflwyno i'r pwnc; fel y cyfryw, bydd yn ategu canllawiau eraill a ddarperir naill ai gennym ni neu'ch tiwtoriaid. Sylwch, mae'n dilyn yr arddull a nodir yn Cite Them Right.

Canllawiau dyfynnu clyweledol BUFVC 

Argymhellir y canllaw hwn i unrhyw un sy'n cyfeirio at ffynonellau clywedol neu weledol, fel ffilmiau. 
Ffurflenni casglu dyfyniadau

Ffurflen dyfyniadau byr 

Mae'r ffurflen yn darparu ffordd ddefnyddiol i chi gasglu'r holl wybodaeth lyfryddol ofynnol ar gyfer pob cyfeirnod. Drwy ddefnyddio'r ffurflen hon byddwch yn mynd i’r arfer o greu cyfeirnodau cywir sydd wedi'u fformadu’n gywir.

Ffurflen dyfyniadau hir 

Mae'r ffurflen hon yn debyg i'r fersiwn dyfyniadau byr ond mae'n cynnwys mwy o le ar gyfer ychwanegu nodiadau am yr adnoddau. Mae'n ddelfrydol ar gyfer cyfeirnodau manylach neu hyd yn oed ychwanegu esboniad byr o pam mae'r cyfeirnod yn bwysig i'ch gwaith.