Asesu
Datgodio cwestiynau traethawd 

Ydych chi'n deall y gwahaniaeth rhwng 'trafod', 'gwerthuso' ac 'asesu'? Mae'r canllaw byr hwn gan Brifysgol Victoria Wellington yn esbonio'r cyfarwyddiadau a ddefnyddir amlaf mewn teitlau traethodau.

Traethodau strwythuro 

Templed un dudalen yn dangos strwythur traethawd cydlynol. Addasiad o Cottrell, S. (2013) The Study Skills Handbook (4th edn.).

Strwythuro adroddiadau gwyddoniaeth 

Canllaw i elfennau allweddol adroddiad gwyddoniaeth.